Föreläsningar

Kap = kapitel i boken

KursPM

Period 1:

F1 Utskrift, Inmatning, Funktioner; Kap 1, 2, 6 (funktioner, sid 161-)

F2 Datatyper, Villkorssats, Slinga, Formattering; Kap 3

F3 Listor, Tupler, Strängar, For, Random; Kap 4, 5; Exempel: odd_numbers.py

F4 Hashtabell (dictionary), Filer, Särfall (exception); Kap 5, 7; Exempel: stars.py, chars.py, months.py

F5 Repetition funktioner, Default-argument, Globala variabler, Intro klasser; Kap 6, (8);
     Exempel: smurf.py, impedance.py

F6 Kommandoradsparametrar, Klass, Instans, Metod, Konstruktor; Kap 8;
     Exempel: sysargv.py, smurfmeny.py

F7 Klassmetoder, Arv, Överlagring av metoder; Kap 8, 9
     Exempel: bag.py, complex.py, geometry.py, geometry2.py

http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.2.0/amd64/bt-dvd/F8 Grafiskt användargränssnitt; Kap 10; Exempel: ballworld.py, CanvasBall.py, Ball.py

Period 2:

F9 P-uppgiften, skriva specifikation för denna uppgift.
     Exempel: specifikation.text, salong.py, database.py, customer.py, customers.dat
     (Lägg märke till att vi blev tvungna att passa database som parametrar till de olika funktionerna
      då vi flyttat in huvudloopen i funktionen main. Det är en viktig teknik som jag inte nämnde på
      föreläsningen. På så vis behövs ingen global variabel.)

F10 Kraven på P-uppgiften, Besiktningsprotokollet

F11 Trådning, Fortsättning grafiskt användargränssnitt
       Exempel: thread.py, count.py, count_lock.py, world.py, ball.pycollision_checker.py

Period 3:

F12 Introduktion till C-programmering
       Exempel: hello.c, bmi.c, swap.c

F13 Pekare, vektorer, moduler och strängar
       Exempel: change.c, intmath.h, intmath.c, intprg.c, static.c, name.c, len.c, get.c

F14 Strängar, struct, länkad lista, filer
       Exempel: list.h, list.c, sumlist.c, sumint.c

F15 Repetition C-programmering, Tillbakablick, Kursavslutning

Feedback News