Inte klar med kursen?

De som ej är klara med kursen kan nyregistrera sig på den hos CSC:s studentexpedition, plan 4, Lindstedtsvägen 3 och redovisa vid ordinarie redovisningstillfällen eller, i mån av handledarnas tid, vid godtyckligt redovisningstillfälle.

Feedback News