Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2015 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 1 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: B2
Wed 2 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: B2
Thu 3 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Fri 4 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 37 2015 Show in My Schedule
Mon 7 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: L1
Wed 9 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2015 prge15
Exercise Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: Q22, Q26
Thu 10 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Thu 10 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 38 2015 Show in My Schedule
Mon 14 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: H1
Thu 17 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V3Ora
Thu 17 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2015 prge15
Exercise Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: Q22, Q26
Fri 18 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 39 2015 Show in My Schedule
Mon 21 sep 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: L1
Tue 22 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2015 prge15
Exercise Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: Q21, Q33
Wed 23 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Wed 23 sep 16:00-18:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 40 2015 Show in My Schedule
Tue 29 sep 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: V1
Wed 30 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2015 prge15
Exercise Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: Q22, Q26
Week 41 2015 Show in My Schedule
Mon 5 oct 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: V1
Tue 6 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2015 prge15
Exercise Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: Q17, Q22
Wed 7 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Thu 8 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 42 2015 Show in My Schedule
Mon 12 oct 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: M2
Tue 13 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V3Ora, 4V4Gul, 4V6Bru
Week 45 2015 Show in My Schedule
Tue 3 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: H1
Wed 4 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2015 prge15
Exercise Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: Q21, Q26
Week 46 2015 Show in My Schedule
Thu 12 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V3Ora
Fri 13 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 47 2015 Show in My Schedule
Mon 16 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: B2
Tue 17 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2015 prge15
Exercise Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: Q22, Q26
Thu 19 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Fri 20 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 48 2015 Show in My Schedule
Thu 26 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Fri 27 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 49 2015 Show in My Schedule
Thu 3 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Fri 4 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 50 2015 Show in My Schedule
Mon 7 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Tue 8 dec 13:00-14:00 Datorlaboration
HT 2015 prge15
Computer laboration
Location: 4V2Röd
Note: Datorprov DD1316
Tue 8 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V3Ora
Thu 10 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Fri 11 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 51 2015 Show in My Schedule
Mon 14 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Mon 14 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Tue 15 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Tue 15 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Thu 17 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Fri 18 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2015 prge15
Laboratory Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul
Week 3 2016 Show in My Schedule
Tue 19 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: V1
Wed 20 jan 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: Q2
Thu 21 jan 08:00-10:00 Övning
HT 2015 prge15
Exercise Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: E31, E32
1 comments
Thu 21 jan 15:00-17:00 Redovisning
HT 2015 prge15
Presentation
Location: 4V6Bru
Note: Extra redovisningstillfälle P-uppgift
Fri 22 jan 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: Q2
Week 4 2016 Show in My Schedule
Thu 28 jan 15:00-17:00 Redovisning
HT 2015 prge15
Presentation
Location: 4V6Bru
Note: Extra redovisningstillfälle P-uppgift
Fri 29 jan 15:00-17:00 Redovisning
HT 2015 prge15
Presentation
Location: 4V3Ora
Note: Extra redovisningstillfälle P-uppgift
Week 5 2016 Show in My Schedule
Mon 1 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015 prge15
Lecture Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: Q2
Tue 2 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2015 prge15
Exercise Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: V01, V11
Wed 3 feb 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2015 prge15
Computer laboration Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul, 4V6Bru
Week 6 2016 Show in My Schedule
Mon 8 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2015 prge15
Computer laboration Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul, 4V6Bru
Tue 9 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2015 prge15
Computer laboration Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul, 4V6Bru
Week 7 2016 Show in My Schedule
Thu 18 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2015 prge15
Computer laboration Teachers: Mikael Djurfeldt
Location: 4V4Gul, 4V6Bru
Week 9 2016 Show in My Schedule
Wed 2 mar 08:00-10:00 Extra provtillfälle datorprovet
HT 2015 prge15
Computer laboration
Location: 4V2Röd
Feedback News