News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

February 2016
Scheduling staff created event 1 February 2016
Administrator Mikael Djurfeldt edited 4 February 2016

DatorlaborationExtra provtillfälle datorprovet

 
January 2016
under
HT 2015 prge15
Scheduling staff created event 5 September 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 20 January 2016

OnsFredag 272 januari 2016 kl 1508:00 - 170:00

 
under
HT 2015 prge15
Scheduling staff created event 14 January 2016
 
under
HT 2015 prge15
Scheduling staff created event 14 January 2016
 
under
HT 2015 prge15
Scheduling staff created event 14 January 2016
 
November 2015
under
HT 2015 prge15
Scheduling staff created event 26 November 2015
 
Feedback News