Labb 2

Gör följande uppgifter. Kraven måste uppfyllas för att man ska få godkänt. Använd gärna funktioner där det är lämpligt!

Uppgift 1: If-satser

Betrakta följande tabell:

vikt i kg pris i kr per kg
upp till 2 kg 30
från och med 2 upp till 6 kg 28
från och med 6 upp till 12 kg 25
från och med 12 kg uppåt 23

Skriv ett program som frågar användaren efter vikten av ett paket och sedan visar vad det kommer att kosta att skicka paketet.

Uppgift 2

Skriv en funktion som tar en lista som argument och returnerar alla positiva tal i listan (som en ny lista). Ett positivt tal är strikt större än noll. Ge funktionen ett lämpligt namn (byt ut NAMN nedan) och testa att den fungerar med följande program:

ls = [0, -3, 7, 2, -5, 1]
positiva = NAMN (ls)
print (positiva)


Uppgift 3

Skriv ett program som frågar användaren hur många tal som ska matas in. Därefter frågar programmet efter så många tal och skriver slutligen ut summan av positiva talen, d.v.s summan av alla tal som är större än 0.
Scenario:
Hur många tal vill du mata in? 6
Ange tal 1: 3
Ange tal 2: 4
Ange tal 3: -6
Ange tal 4: 30
Ange tal 5: 0
Ange tal 6: 9

Summan av de positiva talen blir 46.

Feedback News