Övrigt

Mycket kan vara nytt både i kursen och på KTH. Nedan följer en del information som kan vara till hjälp.

Allmänhandledning

Kört fast på en labb och behöver lite extra hjälp utöver labbtid? Allmänhandledningen kan hjälpa till om du har en konkret fråga eller ett problem. Mer info och schema fås på denna sida.

Studentexpeditionen

CSC:s Studentexpedition/Studentservice finns på Lindstedtsvägen 3, plan 4 där du kan få hjälp med studieadministrativa problem. De kan även hänvisa rätt gällande konton och passerkortsaccess till CSC:s salar.

Länksamling av användbara länkar

Assistant Åsa Björndahl created page 27 August 2015

Åsa Björndahl Moved page from Programmeringsteknik och C (DD1316) 27 August 2015

Assistant Åsa Björndahl changed the permissions 1 September 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Mikael Djurfeldt edited 3 September 2015

Mycket kan vara nytt både i kursen och på KTH. Nedan följer en del information som kan vara till hjälp.

Allmänhandledning

Kört fast på en labb och behöver lite extra hjälp utöver labbtid? Allmänhandledningen kan hjälpa till om du har en konkret fråga eller ett problem. Mer info fås här.

Studentexpeditionen

CSC:s Studentexpedition/Studentservice finns på Lindstedtsvägen 3, plan 4 där du kan få hjälp med studieadministrativa problem. De kan även hänvisa rätt gällande konton och passerkortsaccess till CSC:s salar.

Länksamling av användbara länkar


* Python-tutorial
* Strängformattering
* Kör python hemma (för windows)
* Logga in hemifrån (se också fliken "Enklare fjärråtkomst" till vänster)
* Pythons webbsida
* Pythons biblioteksreferens
* Kursens Pythonfiler
* Cygwin - UNIX-miljö (med gcc) under Windows
* Kommandon i Dos (Windows)
* Installera emacs på PC

Feedback News