Betygskriterier

Målrelaterade betygskriterier i DD1352 
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

målEDCBA
utveckla algoritmer med datastrukturerför enkla problem givet en konstruktionsmetod[C-kriteriet] givet ledtrådför icketriviala problem[A-kriteriet] givet ledtrådför svårare problem med den metod som passar bäst
examineras med labbar (för nivå E), mästarprov 1 och muntlig tenta
implementera algoritmer med datastrukturerefter funktionsspecifikation och efter detaljerad algoritmisk specifikation, med hänsyn taget till effektivitet
examineras med labbar
analysera algoritmer med avseende på effektivitetförklara principerna, analysera enklare algoritmeranalysera svårare algoritmer givet ledtrådanalysera svårare algoritmer
examineras med labbar och teoritenta (för nivå E), mästarprov 1 och muntlig tenta
analysera algoritmer med avseende på korrekthetförklara principerna, förklara ett givet korrekthetsbevisframställa grundläggande idé för korrekthetsbevisframställa grundläggande idé och givet ledtråd genomföra fullständiga korrekthetsbevis[A-kriteriet] givet ledtrådgenomföra fullständiga korrekthetsbevis med invarianter
examineras med mästarprov och muntlig tenta
jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet 
examineras med labbar, teoritenta och mästarprov 1
definiera och översätta begreppen P, NP, NP-fullständighet och oavgörbarhet 
examineras med teoritenta och mästarprov 2
jämföra problem med hänsyn till komplexitet med hjälp av reduktionerförklara principerna, utföra enklare reduktioner mellan givna problem[C-kriteriet] givet ledtrådvisa NP-fullständighet eller oavgörbarhet[A-kriteriet] givet ledtrådutföra konstruktionsreduktioner
examineras med labb 4 och teoritenta (för nivå E), mästarprov 2 och muntlig tenta
förklara hur man kan hantera problem med hög komplexitetförklara behovetförklara principernakonstruera enkla heuristiker eller totalsökningsalgoritmer[A-kriteriet] givet ledtrådkonstruera och analysera approximationsalgoritmer eller heuristiker, eller visa undre gränser för approximation
examineras med teoritenta (upp till betyg C) och muntlig tenta eller labb 4-extrauppgift (för betyg A+B)

Kursen har tre graderade Ladokmoment: mästarprov 1, mästarprov 2 och tenta. 

Slutbetyget är det lägsta av dessa tre betyg.

Feedback News