Labbar

Fyra obligatoriska datorlabbar ingår i kursen. Dessa utgör momentet LAB1. Labbarna ska göras i tvåpersonsgrupper, men enpersonsgrupper kan godkännas av kursledaren i undantagsfall. Varje labb som redovisas senast det labbtillfälle som finns angivet på labben ger en bonuspoäng på tentan. På varje labb finns dessutom ett antal frivilliga teoriuppgifter. Teoriuppgifterna redovisas på övningstillfällen och ger en bonuspoäng var.

Labblydelserna finns i undermenyn till vänster.

Det finns ett labbkvitto, där labbassen signerar att du är godkänd på labbar, som du ska ta med vid varje redovisning.

Viggo Kann created page 20 August 2015

commented 14 December 2015

Kommer man kunna redovisa/få hjälp med någon av labbarna på kursen Algoritmer och Komplexitets labbtillfällen, eller måste man vänta till i juni om man inte hann redovisa idag?

Teacher commented 14 December 2015

Lisa, närmaste möjlighet för labbredovisning är vid extralabbsredovisningstillfället  8 januari 2016 kl 13-16. I mån av tid kan också övriga labbar redovisas då.

Det går också bra att redovisa ADK-labbarna på labbtiderna i DD2352 Algoritmer och komplexitet i period 3-4, förutsatt att det finns någon labbass som behärskar ADK-labbarna (labb 1 och 3 i ADK ingår inte i DD2352), men det brukar dom göra.

Nästa tillfälle blir labbveckan i juni.

Feedback News