Före kursstart

Kursregistrering och kursresultat

Alla som vill gå kursen för första gången måste registrera sig på den. Detta gör du i den personliga menyn på KTH-webben.
Registrera dig så snart som möjligt efter att kursen börjat!

I Rappsystemet kommer dina resultat på redovisade uppgifter i kursen att matas in och bli synliga för dig. Om du är anmäld och registrerad ska adk16 finnas med bland dina kurser i Rapp.
Om adk16 inte finns med bland dina kurser i Rapp kan det bero på två saker:

  1. Du har påbörjat kursen ett tidigare år och är registrerad på en tidigare kursomgång. Kontakta Viggo så kan han flytta dina eventuella tidigare resultat till adk16. Om du av CSN-skäl vill bli omregistrerad på den nya kursomgången i Ladok kontaktar du servicecentret på Osquars backe 2, plan 4.

  2. Du är inte antagen på kursen av din studievägledning. Gå till din studievägledning och be att få gå DD1352. Dagen efter att studievägledningen lagt in din kursanmälan i Ladok kommer kursen att komma upp bland dina kurser i Rapp.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar och övningar täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursböcker

Dessa kan köpas i ett inplastat bokpaket på kårbokhandeln för 810 kronor. Supplementet kan köpas löst för 110 kronor.

Övrig litteratur

  • Laborationer: labbkvitto och labblydelser för dom fyra labbarna finns på kurswebben under Kursinnehåll.

  • Två mästarprov (individuella uppgifter) som läggs upp minst två veckor före mästarprovsinlämningsdagen.

  • Föreläsningsanteckningar och övningsanteckningar som dels finns tillgängliga via länkar från respektive tillfälle i kursens detaljschema och dels i sin helhet här.

  • Exempelmästarprov med lösningar finns på webbsidan Tidigare mästarprov.
  • Exempeltentor finns på webbsidan Tidigare kursomgångar.

Det finns pekare till mer att läsa och prova på under Diverse länkar.

Feedback News