Bokning av munta

Tryck här för att hämta bokningslistor för muntan 14-15 januari 2016.

Bokning ska göras senast 9 januari 2016. För att få gå upp på muntan ska du senast 8 januari (efter ommästarprovsredovisning och extralabbsredovisning) ha fått minst betyg C på minst två av kursens betygsatta moment och minst betyg E på det tredje. Du behöver också ha fått godkänt på den teoritenta som gick den 18 december 2015.

Vid den muntliga tentan kommer läraren att kontrollera att du uppfyller alla betygskriterier för det betyg du aspirerar på. Du kommer därför att få uppgifter på dom delar av kursen där du inte ännu uppnått det betyg som du eftersträvar. Du kommer att få fundera i lugn och ro i 60 minuter på uppgifterna och har därefter 30 minuter på dig att muntligt redovisa lösningarna. Kursböckerna (men inga föreläsningsanteckningar eller egna anteckningar) är tillåtna hjälpmedel.

Teacher Viggo Kann created page 4 January 2016

Teacher Viggo Kann changed the permissions 4 January 2016

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Viggo Kann changed the permissions 4 January 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 4 January 2016

Så tanken är alltså att man dyker upp på sin bokade tid, får uppgift(er), sätter sig någon annanstans och löser denna/dessa under en timme, och sedan kommer tillbaka för en halvtimmes redovisning?

Teacher commented 4 January 2016

Precis Ludvig. Vi tillhandahåller ett lugnt och tyst tentarum för den timme som man funderar på uppgifterna. Muntliga redovisningen är sedan på mitt eller Stefans kontor.

commented 8 January 2016

Kan muntan ge ett annat betyg än det man aspirerar på (men högre än man hade fått utan) eller är den allt-eller-inget?

Teacher commented 8 January 2016

Johan: ja, om man visar att man uppfyller betygskriterierna för ett annat (lägre) betyg för något av delmomenten än det man aspirerar på så får man det.

Feedback News