Lärare

Kursledare och föreläsare är Viggo Kannviggo@csc.kth.se och Stefan Nilsson snilsson@csc.kth.se

Det står var och en fritt att välja övningsgrupp eller byta grupp under kursens gång. Övningsassistenter är:

  1. Anton Grensjö, normalsvår grupp
  2. Marcus Dicander, lite svårare grupp
  3. Mladen Miksa, lite enklare grupp på engelska
  4. Susanna De Rezende, normalsvår grupp på engelska

Det finns också ett antal ytterligare personer som är labbhandledare och tar emot mästarprovsredovisningar.

Feedback News