Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 15 2020 Show in My Schedule
Wed 8 apr 10:00-12:00 Lighting and Shading
VT 2020 dgi20
Lesson Teachers: Christopher Peters
Location: Distans
Note: online zoom
Thu 9 apr 13:00-15:00 Global Illumination
VT 2020 dgi20
Lesson Teachers: Christopher Peters
Location: Distans
Note: online zoom
Week 16 2020 Show in My Schedule
Tue 14 apr 13:00-15:00 Collision Detection
VT 2020 dgi20
Lesson Teachers: Christopher Peters
Location: Distans
Note: online zoom

This class will take place online via Zoom here: https://kth-se.zoom.us/j/9896825518

Thu 16 apr 10:00-12:00 Lab session
VT 2020 dgi20
Lesson Teachers: Christopher Peters
Location: Distans
Note: online zoom

This class will take place online via Zoom here: https://kth-se.zoom.us/j/9896825518

Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 13:00-15:00 Projects Lecture
VT 2020 dgi20
Lesson Teachers: Christopher Peters
Note: online zoom
Wed 22 apr 13:00-15:00 Lab session
VT 2020 dgi20
Lesson Teachers: Christopher Peters
Note: online zoom

This class will take place online via Zoom here: https://kth-se.zoom.us/j/9896825518

Thu 23 apr 10:00-12:00 Rasterisation
VT 2020 dgi20
Lesson Teachers: Christopher Peters
Note: online zoom
Feedback News