Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 15 2021 Show in My Schedule
Thu 15 apr 10:00-12:00 Lecture Q&A: Lighting and Shading
VT 2021 dgi21
Lecture

Zoom link: https://kth-se.zoom.us/j/597194716

A Zoom Q&A session on the previous lecture is given for the first hour. You are then directed to view the relevant lecture recording on Canvas: https://kth.instructure.com/courses/21384/pages/lecture-notes

The course schedule is also available here: https://kth.instructure.com/courses/21384/

Fri 16 apr 13:00-15:00 Lab intro (Zoom)
VT 2021 dgi21
Computer laboration
Location: Christopher

Introduction to lab 2.

Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/6656832225

Week 16 2021 Show in My Schedule
Tue 20 apr 15:00-17:00 Lecture Q&A: Global Illumination
VT 2021 dgi21
Lesson

Zoom link: https://kth-se.zoom.us/j/597194716

A Zoom Q&A session on the previous lecture is given for the first hour. You are then directed to view the relevant lecture recording on Canvas: https://kth.instructure.com/courses/21384/pages/lecture-notes

The course schedule is also available here: https://kth.instructure.com/courses/21384/

Wed 21 apr 13:00-15:00 Lab help session (Zoom)
VT 2021 dgi21
Computer laboration
Location: Digital

Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/6656832225

Opportunity to ask any questions that you have and get feedback about the lab assignments and project.

Thu 22 apr 10:00-12:00 Lecture Q&A
VT 2021 dgi21
Lecture

Zoom link: https://kth-se.zoom.us/j/597194716

A Zoom Q&A session on the previous lecture is given for the first hour. You are then directed to view the relevant lecture recording on Canvas: https://kth.instructure.com/courses/21384/pages/lecture-notes

The course schedule is also available here: https://kth.instructure.com/courses/21384/

Fri 23 apr 13:00-15:00 Lab introduction (Zoom)
VT 2021 dgi21
Computer laboration
Location: Baltzar

Introduction to lab 3.

Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/6656832225

Week 17 2021 Show in My Schedule
Tue 27 apr 10:00-12:00 Lecture Q&A
VT 2021 dgi21
Lecture

Zoom link: https://kth-se.zoom.us/j/597194716

A Zoom Q&A session on the previous lecture is given for the first hour. You are then directed to view the relevant lecture recording on Canvas: https://kth.instructure.com/courses/21384/pages/lecture-notes

The course schedule is also available here: https://kth.instructure.com/courses/21384/

Thu 29 apr 10:00-12:00 Guest Lecture: Alvar Jansson, Avalanche Studios
VT 2021 dgi21
Lecture

Surface Shading in Apex

Alvar Jansson, Lead Graphics programmer, Avalanche Studios

Overview of lighting and shading techniques in Avalanche Studios' Apex Open World Engine.

Zoom link: https://kth-se.zoom.us/j/597194716

Fri 30 apr 15:00-17:00 Lab help session (Zoom)
VT 2021 dgi21
Computer laboration
Location: Digital

Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/6656832225

Opportunity to ask any questions that you have and get feedback about the lab assignments and project.

Week 18 2021 Show in My Schedule
Wed 5 may 10:00-12:00 Lab help session (Zoom)
VT 2021 dgi21
Computer laboration
Location: Digital

Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/6656832225

Opportunity to ask any questions that you have and get feedback about the lab assignments and project.

Wed 5 may 13:00-15:00 Lecture Q&A
VT 2021 dgi21
Lecture
Location: Digital

Zoom link: https://kth-se.zoom.us/j/597194716

A Zoom Q&A session on the previous lecture is given for the first hour. You are then directed to view the relevant lecture recording on Canvas: https://kth.instructure.com/courses/21384/pages/lecture-notes

The course schedule is also available here: https://kth.instructure.com/courses/21384/

Thu 6 may 10:00-12:00 Lecture Q&A
VT 2021 dgi21
Lecture
Location: Digital

Zoom link: https://kth-se.zoom.us/j/597194716

A Zoom Q&A session on the previous lecture is given for the first hour. You are then directed to view the relevant lecture recording on Canvas: https://kth.instructure.com/courses/21384/pages/lecture-notes

The course schedule is also available here: https://kth.instructure.com/courses/21384/

Week 19 2021 Show in My Schedule
Tue 11 may 10:00-12:00 Lecture Q&A
VT 2021 dgi21
Lecture
Location: Digital

Zoom link: https://kth-se.zoom.us/j/597194716

A Zoom Q&A session on the previous lecture is given for the first hour. You are then directed to view the relevant lecture recording on Canvas: https://kth.instructure.com/courses/21384/pages/lecture-notes

The course schedule is also available here: https://kth.instructure.com/courses/21384/

Thu 13 may 13:00-15:00 Lecture Q&A (note: this session will be rescheduled due to National Holiday)
VT 2021 dgi21
Lecture
Location: Digital

Zoom link: https://kth-se.zoom.us/j/597194716

A Zoom Q&A session on the previous lecture is given for the first hour. You are then directed to view the relevant lecture recording on Canvas: https://kth.instructure.com/courses/21384/pages/lecture-notes

The course schedule is also available here: https://kth.instructure.com/courses/21384/

Fri 14 may 10:00-12:00 Lab help session (note: this session will be rescheduled due to National Holiday)
VT 2021 dgi21
Computer laboration
Location: Digital

Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/6656832225

Opportunity to ask any questions that you have and get feedback about the lab assignments and project.

Feedback News