Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingAdministrators2017-07-24
Kursdata & kursanalysAdministrators2016-09-12
Kurs-PM (historik)Administrators2016-09-12
AssessmentEveryone2020-05-05
Grading criteriaEveryone2016-03-30
Lab assignmentsEveryone2020-05-05
DGI Journal of Improbable ArtEveryone2015-05-07
Lab hints and tipsEveryone2021-03-30
ProjectEveryone2020-05-11
Project Instructions (DGI19)Everyone2020-05-11
Project WishlistEveryone2016-04-25
CANVAS linksEveryone2021-03-09
Course analysisLogged in users2018-10-15
Course contentEveryone2015-03-23
Lecture materialsEveryone2018-05-31
C++ materialEveryone2021-03-18
DGI16 Project BlogsEveryone2019-02-11
DGI15 Project BlogsEveryone2016-04-19
Previous BlogsEveryone2016-04-12
FAQEveryone2020-05-05
Previous instancesEveryone2015-03-09
SUDOAEveryone2018-05-23
Useful linksLogged in users2015-04-13

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
Cg ProgrammingEveryone2011-05-10
MayaEveryone2011-03-31
OpenGL and Visual StudioEveryone2011-04-14
OpenGL, Cg and Visual Studio 2010Everyone2011-05-04
OpenGL, Eclipse and LinuxLogged in users2011-04-22
SVNEveryone2011-04-28
Feedback News