News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

under
HT 2019 he19
Scheduling staff created event 1 October at 14:25
Scheduling staff edited 1 October at 14:30

Information about Master thesis

 
June 2019
Event Lektion, 23 August 2019 10:00
Changed by scheduling staff 11 June at 13:52
Show more similar (2)
Event Lektion, 23 August 2019 08:00
Changed by scheduling staff 11 June at 13:52
Event Lektion, 22 August 2019 16:00
Changed by scheduling staff 11 June at 13:52
February 2019
Scheduling staff created event 19 February 2019
 
November 2018
Scheduling staff created event 30 November 2018
 
October 2018
Scheduling staff created event 4 October 2018
Scheduling staff edited 4 October 2018

Information om exjobb

Scheduling staff edited 5 October 2018

9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

 
Feedback News