Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2014 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 1 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location V34

Introduction to WSNs

Lecture 1 slides

Suggested reading: Chapter 1 of the draft book "An Introduction to WSNs".

Tue 2 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location L52

Slides of Lecture 1

Exercises 1.1, 1.2, 1.3, and 1.4 of Chapter 1 of the course draft book.

Week 37 2014 Show in My Schedule
Mon 8 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location L52

Installation instructions before Lecture 2 of September 8-th

Slides of Lecture 2

Suggested reading: Appendix WSNs Programming of the draft book "An Introduction to WSNs"

Wed 10 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location L52

Exercises F.1, F.2, F.3, and F.4.

Thu 11 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location V34

Slides of Lecture 3

Suggested reading: Chapter 2 "Wireless Channel" of the draft book "An Introduction to WSNs"

Fri 12 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location M33

Exercises 2.3, 2.5, 2.6, 2.2, 2.7

Week 38 2014 Show in My Schedule
Mon 15 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location L51

Slides of Lecture 4

Suggested reading: Chapter 3 "Physical Layer" of the draft book "An Introduction to WSNs"

Tue 16 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location M33

Exercises 3.1, 3.4, 3.6, and 3.7

Thu 18 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location L51

Slides of Lecture 5

Suggested reading: Chapter 4 "Medium Access Control" of the draft book "An Introduction to WSNs"

Fri 19 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location M33

Exercises 4.1, 4.3, 4.4, 4.8

Week 39 2014 Show in My Schedule
Mon 22 sep 16:00-18:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location M33

Slides of Lecture 6

Suggested reading: Chapter 5 of the draft book "An Introduction to WSNs".

Tue 23 sep 16:00-18:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location V34

Exercises 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Wed 24 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location Q21

Slides of Lecture 7

Suggested reading: Chapter 7 of "An Introduction to WSNs"

Fri 26 sep 16:00-18:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location V34

Exercises 7.1, 7.2, 7.5, 7.9, 7.6

Week 40 2014 Show in My Schedule
Tue 30 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location M33

Slides of Lecture 8

Suggested reading: Chapter 8, Sections 8.1, 8.2.1, 8.4.1 of the draft book "An Introduction to WSNs"

Tue 30 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location Q21

Exercises 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9

Wed 1 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location Q21

Slides of Lecture 9

Suggested reading: Chapter 8 of the draft book "An Introduction to WSNs", Section 8.2.2, 8.3.2 (pages 187-189), Section 8.5

Thu 2 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location M33

Exercises 8.5, 8.6, 8.10, Proof of Proposition 1 of Lec 9

Week 41 2014 Show in My Schedule
Tue 7 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location Q36

Slides of Lecture 10

Suggested reading: Chapter 10 "Positioning and Localization" of the draft book "An Introduction to WSNs"

Wed 8 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location Q21

Exercises 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6

Thu 9 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location Q36

Slides of Lecture 11

Suggested reading: Chapter 11 of the draft book "An Introduction to WSNs"

Fri 10 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location L51

Exercises 11.1, 11.2, 11.3, and 11.7

Week 42 2014 Show in My Schedule
Mon 13 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location L52

Slides of Lecture 12

Suggested reading: Pages 297-305 of Chapter 12 of the draft book "An Introduction to WSNs".

Tue 14 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location Q33

Exercises 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.3

Wed 15 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Carlo Fischione
Location V22

Slides of Lecture 13

Suggested reading: Chapter 12 of the draft book "An Introduction to WSNs", pages 305-313 and 314-317.

Wed 15 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location M33

Exercises 12.7 and 12.10

Week 43 2014 Show in My Schedule
Fri 24 oct 14:00-19:00 Tentamen
HT 2014
Examination
Location B21, B22

Example of Exam with Solution

Exam of October 24, text and solution guide

Feedback News