Show version

Version created by Johan Montelius 2015-01-22 07:39

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Evaluering av uttryck

En formell beskrivning av ett funktionellt språk som påminner väldigt mycket om Erlang. Vi bygger upp det från grunden för att förstå vilka egenskaper språket har och vid vilka tillfällen vi har ett val att göra som bestämmer hur vårt språk skall definieras.

Innan föreläsningen skall ni ha kommit igång med Erlang så at ni kan börja experimentera med dess topp-loop och skriva mycket enkla funktioner.  Ni skall ha läst igenom kapitel 1 och 2 i kursboken.

Observera att föreläsningen inte går igenom Erlang från en praktiskt aspekt, den kunskapen får ni från kursboken. 

Efter föreläsningen

Ta och börja på den första inlämningsuppgiften - det gäller att starta i tid. Se till så att ni kommit så långt att övningstillfället nästa vecka blir väl utnyttjat för att få till de sista pusselbitarna.

Feedback News