Show version

Version created by Johan Montelius 2015-01-23 14:38

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Evaluering av uttryck

En formell beskrivning av ett funktionellt språk som påminner väldigt mycket om Erlang. Vi bygger upp det från grunden för att förstå vilka egenskaper språket har och vid vilka tillfällen vi har ett val att göra som bestämmer hur vårt språk skall definieras.

Innan föreläsningen skall ni ha kommit igång med Erlang så at ni kan börja experimentera med dess topp-loop och skriva mycket enkla funktioner.  Ni skall ha läst igenom kapitel 1 och 2 i kursboken.

Observera att föreläsningen inte går igenom Erlang från en praktiskt aspekt, den kunskapen får ni från kursboken. 

Efter föreläsningen

Ta och börja på den första inlämningsuppgiften - det gäller att starta i tid. Se till så att ni kommit så långt att övningstillfället nästa vecka blir väl utnyttjat för att få till de sista pusselbitarna.

För den vetgirige

Den presentation som ges under föreläsningen kan tyckas vara formell och inkludera det mesta men vi har faktiskt utelämnat en del saker. För den som vill läsa lite mer om hur man kan definiera funktionella språk i termer av lambdakalkyl och se ge en operationell semantik till sitt språk kan titta på följande referenser:

  • The Implementation of Functional Programming Languages, Simon L. Peyton Jones är en klassisk bok i sammanhanget. Man behöver inte läsa hela men man kan titta igenom de första kapitlen och se att väldigt mycket följer vårt angreppssätt. I boken ges ett apråk "Miranda" en beskrivning genom att det översätts till lambdakalkyl. Uttryck i lambdakalkylen ges sen en betydelse genom att översättas till operationer i en abstrakt maskin.  
  • Simon Peyton Jones är väl värd att lyssna på, här ett framträdande på TEDx: Teaching Creative Computer Science.

Hur fuskade vi

Jag nämnde att vi utelämnat en del saker och vi har faktiskt varit lite otydliga. I vår beskrivning av språket har vi egentligen inte givet en fullständig operationell semantik. Vi har varit lite yviga när vi sagt "den hör regeln får vi tillämpa om ..."  eller "först evaluerar vi det hör och sen ..". Om vi skulle gen en korrekt operationell semantik så skulle vi inte ha lämnat sådan luckor i beskrivningen. Det vi egentligen har gjort är att vi beskrivit vad som kallas en "denationell semantik". När vi sedan implementerar vår interpretator så måste vi ta ta i problem som i vilken ordning och exakt detta skall ske.

Feedback News