Show version

Version created by Johan Montelius 2015-01-21 14:55

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Multitrådad programmering

Grunderna i "concurrent" eller multi-trådad programmering. Vi ser hur vi kan utöka språket att hantera processer och hur dessa sen kan kommunicera med varandra genom meddelanden.

Feedback News