Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exjobbsuppgift

Lämna uppgiftsbeskrivning till gruppen

Lägg upp din exjobbsuppgiften med namnet FÖRNAMN-EFTERNAMN-uppgift.pdf genom att kommentera på denna sida nedan, och använda Ladda upp fil.

Tänk särskilt på den vetenskapliga frågan.

Lämna återkoppling på övrigas beskrivningar

Före första tillfället ska var och en lämna återkoppling på de övriga fyra uppgiftsbeskrivningarna m.h.a. detta formulär.