Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förstudie: Teori/Bakgrund

Se även de allmänna instruktionerna för litteraturstudier.

Inlämning av inläsningsdelen

Att söka reda på, läsa, sammanställa och värdera vetenskapliga källor som ger förutsättningarna, teorin och bakgrunden för metodval är en viktig del av examensarbetet. Denna del redovisas genom en muntlig presentation för gruppen och genom en skriftlig rapport.

Rekommendationen är att utforma den skriftliga rapporten så att den, i så stor utsträckning som möjligt och med viss bearbetning, kan återanvändas i den slutliga rapporten som teori- och bakgrundsdel.

Inläsningsrapporten lämnas in genom att kommentera denna sida nedan och Ladda upp fil med namnet FÖRNAMN-EFTERNAMN-bakgrund.pdf

LÄSTIPS

Titta igenom http://home.abe.kth.se/~soh/konstenatt.pdf

Den kan ge er många bra idéer om hur ni ska genomföra, rapportera och analysera era undersökningar.

Rapporttips/krav: Se till att redogöra för vilken vetenskaplig metodik ni använder i exjobbet, och referera t.ex. till Sven Ove Hanssons skrift ovan.

Återkoppling på övrigas litteraturstudier

Läs igenom de andra studenternas material.

För var och en ska du lämna en analys i detta formulär, bestående av

  • minst tre frågor om innehållet, som du önskar diskutera vid litteraturseminariet
  • kommentarer på de områden formuläret anger

Försök att göra återkopplingen

  • specifik (identifera problemet/värdet tydligt, snarare än övergripande värderingar av typen "bra", "oklart" etc),
  • konstruktiv (ge konkreta förslag på vad som skulle kunna göras, snarare än att enbart påpeka problem), 
  • generell (ge förslag inriktade på att göra den kommande slutrapporten bättre, snarare än att kommentera detaljer, t.ex. i språket), och
  • relevant (kommentarerna bör vara sådana som examinator, som ska bedöma om rapporten  skulle ge).