Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Muntlig presentation

CSC har samordnade, fasta presentationstillfällen tre gånger per år.

För 2015 är dessa:

  • Presentationsdatum 1: 10-12 februari 2015
  • Presentationsdatum 2: 9-11 juni 2015
  • Presentationsdatum 3: 29 september - 2 oktober 2015
  • Presentationsdatum 1:  9-11 februari 2016
  • Presentationsdatum 2: 14-16 juni 2016

Exjobbsrapporten ska vara inlämnad minst två veckor före presentationsdatum ovan.