Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exjobbsspecifikationer

Detaljerade exjobbsspecifikationer och tidsplan.

Lämna in specifikation till gruppen

Ladda upp din exjobbsspecifikation i pdf genom att kommentera nedan på denna sida och välja Ladda upp fil. Välj FÖRNAMN-EFTERNAMN-spec.pdf som filnamn. För detaljerade instruktioner ang. specifikationen se instruktionerna och kommentarer nedan.

Ge återkoppling på övriga specifikationer

Läs de övrigas specifikationer. Kommentera varje specifikation genom formuläret inriktat mot examensmål. 

Det är inte helt lätt att kommentera specifikationerna med hjälp av formuläret. Det är medvetet, och en övning i att reflektera kring vad examensmålen innebär i praktiken. Dels ska du visa i ditt examensarbete att du uppfyller examensmålen, dels kommer du i slutet av ditt examensarbete att fylla i en självvärdering, där du ska ange om och i vilken grad ditt examensarbete uppfyller examensmålen. Det är därför nödvändigt att tidigt börja tänka på vad målen faktiskt innebär för examensarbetet.