Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Presentationsrapport

Rapport som är klar för presentation och opposition. Rapporten behöver inte vara helt klar, men ska på samtliga punkter nå upp till nivån för godkänt, eftersom examinator gör grundbedömningen av examensarbetet på denna version.

Inlämning av presentationsrapport

Lämna in din presentationsrapport genom att kommentera denna sida nedan och välja Ladda upp fil, med namnet FÖRNAMN-EFTERNAMN-presentation.pdf

Inlämning av självvärdering

Fyll i självvärderingen.