Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rapportskelett

Rapportversion som i stora drag ger kapitelindelning och deras innehåll. Utgå gärna från dessa instruktioner när du planerar din rapport.

Inlämning av rapportskelett

Lämna in ditt rapportskelett genom att kommentera denna sida nedan och välja Ladda upp fil, med FÖRNAMN-EFTERNAMN-skelett.pdf

Återkoppling rapportskelett

Lämna dina kommentarer på de fyra andra examensarbetena i detta formulär.

Försök att göra återkopplingen

  • specifik (identifera problemet/värdet tydligt, snarare än övergripande värderingar av typen "bra", "oklart" etc),
  • konstruktiv (ge konkreta förslag på vad som skulle kunna göras, snarare än att enbart påpeka problem), 
  • generell (ge förslag inriktade på att göra den kommande slutrapporten bättre, snarare än att kommentera detaljer, t.ex. i språket), och
  • relevant (kommentarerna bör vara sådana som examinator, som ska bedöma om rapporten  skulle ge).