Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Preliminär rapport

Någorlunda färdig version av rapporten, som möjliggör diskussion och återkoppling vid handledningstillfället "Diskussion av preliminär exjobbsrapport". Målet är att rapporten ska vara så klar att den kan göras färdig för presentation m.h.a. den återkoppling som övriga studenter i gruppen och handledaren ger.

Inlämning av preliminär rapport

Lämna in din preliminära rapport genom att kommentera denna sida nedan och välja Ladda upp fil, med namnet FÖRNAMN-EFTERNAMN-preliminar.pdf

Återkoppling preliminär rapport

Lämna dina kommentarer på de fyra andra examensarbetena i detta formulär.

Formuläret bygger på det oppositionsprotokoll som opponenten kommer att använda för att granska rapporten. Syftet är alltså att få in sådana synpunkter som gör att rapporten kan slutföras till presentationen.