Exjobbshandledningsgrupp

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Exempel på exjobbshandledningsgrupp.

CSCs exjobbsanvisningar

Viktiga datum: Se kalender (efter uppstartsmötet)

Viktiga händelser:

(cirkatidpunkter angivna i veckor, V, och/eller dagar, D, i förhållande till första gruppträffen, T)

 1. Godkännande: Examinator godkänner uppgiftsbeskrivningen.  T-10D 
 2. Inlämning: uppgiftsbeskrivning till gruppen. T-1V
 3. Inlämning: peer-kommentarer på uppgiftsbeskrivning. T-2D
 4. Möte 1: Uppstartsmöte - genomgång av process, gruppens uppgifter, betygsättning. T
 5. Inlämning: detaljerad specifikation och tidsplan. T+2V-3D (eller T+3V-3D)
 6. Inlämning: peer-kommentarer på detaljerade specifikationer.  T+2V-2D (eller T+3V-2D)
 7. Möte 2: Diskussionsmöte om detaljerade specifikationerna och förberedelse för litteraturstudie. T+2V (eller T+3V)
 8. Inlämning: Uppdatering av spec. T+2V+5D (eller T+3V+5D)
 9. Godkännande: Examinators godkännande av spec. T+3V (eller T+4V)
 10. Inlämning: förstudie (bakgrunds/teori/litteratur). T+6V-5D
 11. Inlämning: peer-kommentarer på förstudie. T+6V-2D
 12. Möte 3: Seminarium om förstudier/teori-avsnitten. T+6V 
 13. ev. Inlämning: uppdaterad förstudierapport (PRO1 kan godkännas). T+7V
 14. Inlämning: Rapport-skelett, inkl. uppdaterad förstudierapport (PRO1 kan godkännas). T+10V-3D
 15. Inlämning: Peer-kommentarer på rapportskelett. T+10V-2D
 16. Möte 4: Halvtidsseminarium. T+10V
 17. Inlämning: preliminär exjobbsrapport. T+14V
 18. Inlämning: peer-kommentarer på preliminär rapport. T+15V-2D
 19. Möte 5: Diskussion av preliminär exjobbsrapport. T+15V
 20. Inlämning: presentationsrapport. T+16V
 21. Inlämning: Självvärdering. T+16V
 22. Handledaråterkoppling på rapport. T+17V
 23. Inlämning: Uppdaterad presentationsrapport till examinator. T+18V
 24. Godkännande: examinator godkänner rapport för presentation (PRO2 godkänns). T+19V-2D
 25. Inbokning av presentation, rapport till opponent. T+19V
 26. Möte: Muntlig presentation. T+20V
 27. Inlämning: slutlig version. T+22V 

Administrators

Feedback News