Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Slutlig rapport

Slutlig version av rapporten.

Inlämning av slutlig rapport

Lämna in din slutliga rapport genom att kommentera denna sida nedan och välja Ladda upp fil, med namnen

  •  FÖRNAMN-EFTERNAMN-slutlig.pdf: Den färdiga versionen av rapporten.
  •  FÖRNAMN-EFTERNAMN-slutlig-diff.pdf: En version där ändringarna jämfört med presentationsrapporten tydligt framgår (t.ex. genom att Track Changes, kommentarsfunktion eller annan fontfärg använts)
  •  FÖRNAMN-EFTERNAMN-svar.pdf: En kortfattad redogörelse som kommenterar de ändringar som gjorts utifrån opponentens eller examinations kommentarer vid presentationen. Svaret på varje kommentar kan antingen beskriva hur synpunkten tagits om hand eller förklara varför ingen förändring gjorts (t.ex. för att du anser att opponenten har fel, eller för att det skulle krävas allt för mycket arbete att åtgärda synpunkten).