Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Smart curbside management system for last-mile freight distribution

I detta projekt undersöker vi ett reservationssystem som identifierar den optimala tilldelningen av kommersiella utrymmen för transportörer baserat på de inkommande leveransfordonens parkeringsförfrågningar. En "parkeringsansvarig" identifierar den optimala matchningen mellan parkeringsförfrågningar och kommersiella vikar för att minimera den totala mängden trafikstörningar eller omvägar av godsturer. Trafiksimulering används för att utvärdera de potentiella effekterna av omvägar och dubbelparkerade leveranser på den omgivande trafiken inom detta tillvägagångssätt. Preliminära resultat tyder på att systemet kan uppnå en genomsnittlig minskning av nätverksfördröjningen med 2,5 procent genom att göra mindre ändringar i den ursprungliga konfigurationen.

Overview of the proposed method
Översikt över den föreslagna metoden