Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Surrogate modeling for real-time traffic management

Real Time Traffic Management syftar till att minska trafikstockningar genom att dynamiskt påverka fordonens rörelser genom avancerad avkännings- och kommunikationsteknik. Simuleringsbaserad optimering kan användas för att ta itu med detta kontrollproblem, men det kan bli olämpligt för realtidsapplikationer med tanke på det stora antalet simuleringar och, i slutändan, den betydande beräkningsansträngningen att producera svar av hög kvalitet. Surrogatmodellering skapar en statistisk modell (eller surrogatmodell) som används för att korrekt representera resultatet av simuleringen. Därefter kan denna tränade surrogatmodell integreras med optimering istället för den ursprungliga simuleringen för ett brett spektrum av fall. I detta projekt utvecklar och undersöker vi prestandan hos alternativa surrogatmodeller för att hantera förlossningar längs en väg.