Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Optimization for Sidewalk Robots Last-Mile Deliveries

Automatiserade lägen, såsom trottoarrobotar, kan snart ge ett hållbart alternativ till den traditionella lastbilsbaserade leveransprocessen på platser med begränsad tillgänglighet (på grund av geografiska begränsningar) eller långa leveransperioder (på grund av trafik). Under de senaste åren har vi utvecklats från en rent konceptuell fas till faktisk prototypframställning och testning av dessa lösningar, drivna av viktiga aktörer inom den högteknologiska tjänste- och leveransbranschen. I detta projekt används realdata från pilottester av robotleveranser för att analysera prestandan för denna teknik och utveckla nya optimeringslösningar. Dessa lösningar adresserar en mängd nyckeltal för prestanda, inklusive leveransprocessens kvalitet, såväl som energi- och avbrottskostnader. Detta är ett samarbete med RISE och andra partners inom Vinnovas finansierade EVOLVE-projekt.