Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

En diskret valmodell - Analys av icke-linjära bidrag till prediktiv prestanda

En undersökning av hur neurala nätverks förmåga att effektivt lära sig icke-linjära fenomen kan ge ökad prestanda i en fyrstegsmodell.

Syftet med detta projekt är att bygga och undersöka en diskret valmodell på aktivitetsbaserad reseefterfrågan med hjälp av artificiella neurala nätverk med icke-linjära aktiveringar. Detta tillvägagångssätt kan ses som en utökning av komplexiteten jämfört med den konventionella multinomial logit modellen. Genom att använda hidden layers och många fler parametrar, tillåts variabler att interagera med varandra i väldigt många olika kombinationer för att lära sig de icke-linjära fenomen som förkommer i tillgängligt data mer effektivt.

Likt en fyrstegsmodell använder den slutliga modellen de tre delmodellerna: generation, distribution och färdmedel. Vid varje 108:e 10-minutersintervall mellan 05:00 och 23:00 bestämmer en simulerad agent huruvida denne i nästa tidssteg stannar eller tar en resa för att utföra sin valda aktivitet i generationsmodellen. Distributions- och färdmedelsmodellerna används när en resa utförs. Tester på utelämnat data visar hur successiva icke-linjära tillägg i distributionsmodellen ökar prestandan och att modellens föreslagna struktur kan simulera resebeteenden på en mycket detaljerad nivå.

Bild som visar sannolikheten att välja en zon och göra en av de färgade aktiviteterna visualiseras a
Sannolikheten att välja en zon och göra någon av de färgade aktiviteterna visualiseras av varje cirkels storlek. För närvarande är agenten placerad i de mer centrala delarna av Stockholm, indikerad av den vita cirkeln, utförandes arbetsaktiviteten klockan 16:00. I det övre vänstra hörnet visas den röda cirkeln som indikerar hemaktiviteten. Alla aktiviteter icke-hem, icke-arbete och icke-resa till samma zon har sina sannolikheter uppskalade så att deras maximala sannolikhet vid varje tidpunkt öka