Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Energy Network for zero-carbon Communities (ENCom)

ENCom är en kunskaps- och nätverksplattform för samverkande energiforskning.

Motivationen för projektet genererades först av bristen på kommunikation mellan gemenskapsinitiativ för att påverka hållbara metoder som omfattar systematiska lösningar för att uppnå ett koldioxidneutralt samhälle, med avseende på energiproduktion, lagring, användning och bevarande samt ny energihantering lösningar för att skala upp samverkande lokala energinätverk. Insikterna om att hushållen kan vara en potentiell resurs och en bättre utgångspunkt för att spara, lagra och använda grön energi och därmed skapa positiva energidistrikt är inte ny. Vad som kan vara nytt är att lära sig de innovativa elementen för att initiera och upprätthålla metoder med medborgarengagemang och kapacitetsuppbyggnad. Detta projekt syftar till att underlätta en kunskapsplattform fokuserad på energisystemlösningar för att uppnå koldioxidfria samhällen.

Seminarium

Kommande seminarium

1st ENCom Seminar - "Global Transport Outlook"

Speakers: Olga Petrik & Maria Xylia

Date: 14th October, 15:00 - 15:45

Online: kth-se.zoom.us/j/63316718482

Tidigare seminarium

1st Workshop Session – Driving Urban Transitions

Date: 27th September, 10:00 - 10:50

Online

2nd Workshop Session - Driving Urban Transitions

Date: 30th September, 15:30 - 16:10

Online

TEAM