Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mobility Constraints and Accessibility to Work: Application to Stockholm

Projektet undersöker arbetsplatsval för individer som bor i Stockholm samtidigt som de tar hänsyn till deras tids- och utrymmesbegränsningar under dagen.

Detta arbete undersöker arbetsplatstillgänglighet i Stockholm genom en arbetsplatsvalsmodell inom ett rum-tidsprismakoncept. Vi utvecklar ett mått för tillgänglighet på arbetsplatsen som tar hänsyn till individers begränsningar i tid, rum och resurser. Tillgänglighetsmåttet är härlett från en aktivitetsbaserad

 efterfrågemodell formulerad som en Markov-beslutsprocess i ett dynamiskt diskret valramverk, där rum-tidsbegränsningar påverkar individers möjligheter att engagera sig i aktiviteter på fritiden. I själva verket visar resultaten att tillgängligheten på fritiden är signifikant kopplad till tillgängligheten på arbetsplatsen. Tillämpningar av resultaten visar hur rymd- och tidsbegränsningar, såsom tillgång till bil eller att skaffa barn, påverkar flyttfördelarna för en stor arbetsplats, bilberoende och segregation.

Image of workplace distribution in Stockholm
Plot of workplace distribution in Stockholm. Radius is based on number of workplaces.

Project Team:

  • Fatemeh Naqavi

  • Marcus Sundberg

  • Oskar Blom Västberg

  • Muriel Beser Hugosson