Till innehåll på sidan

Utbildning

Institutionen är ansvarig för följande utbildningsprogram och inriktningar:

Institutionen deltar i fyra olika masterprogram

  Miljöteknik och hållbar infrastruktur  (TMHIM) samarbete mellan vår avdelning Urbana och regionala studier och Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Hållbar samhällsplanering och stadsutformning  (THSSM) samarbete mellan vår avdelning Urbana och regionala studier, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) och Arkitekturskolan.

Transport och geoinformatik  ( TTGTM) samarbete mellan våra avdelning Geoinformatik, Systemanalys och ekonomi, Instutitionen Fastigheter och byggande och Byggvetenskap

Transport, Mobility and Innovation (Joint EIT Urban Mobility)  samarbete mellan vår avdelning Systemanalys och ekonomi och ITM-skolan samt Aalto University, Technological University of Eindhoven and UPC Barcelona Tech.

Institutionen erbjuder kurser inom följande inriktningar för Samhällsbyggnad, civilingenjör 300 hp och Energi och miljö, civilingenjör 300 hp:

Samhällsbyggnad, civilingenjör 300 hp

  • Stads- och trafikplanering (STP)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • Geografisk IT (GIT)

Lär mer om kurser inom respektive inriktning här

Energi och miljö, civilingenjör 300 hp

  • Master, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (HSS)

Läs mer om kurser inom respektive inriktning här

Institutionen deltar i följande Doktorsprogram

Geodesi och geoinformatik
Ämne: Geodesi och geoinformatik
Inriktning: Geodesi; Geoinformatik

Transportvetenskap
Ämne: Transportvetenskap
Inriktningar: Transportsystem; Transportinfrastruktur

Planering och beslutsanalys
Ämne: Planering och beslutsanalys
Inriktningar: Risk och säkerhet; Strategier för hållbar utveckling; Urbana och regionala studier

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för dig i arbetslivet.

Kvalificerad processledarutbildning/uppdragsutbildning 15,0 hp

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2022-02-19