Till innehåll på sidan

KTH:s Climate Action Centre kraftsamlar

Snabbar på klimatåtgärderna

Solljus genom grön skog
"Vid det här laget vet vi vilka vägar som leder till ett säkrare klimat. Vi har nästan all teknik som behövs för att nå klimatmålen. Nu behöver vi skapa en rad infrastrukturella och sociala förändringar för att ta oss i mål, och det är målet för forskningen inom KTH:s Climate Action Centre", säger Francesco Fuso Nerini, centrumföreståndare. Foto: Mostphotos
Publicerad 2022-05-12

Miljöarbetet i världen går i rätt riktning, men det går för långsamt, konstaterar Francesco Fuso Nerini, föreståndare för KTH:s Climate Action Centre.
– Vi behöver en snabb och radikal minskning av utsläppen, och alla vet att ingen magisk teknik kan lösa problemen. Därför fokuserar Klimatcentrums forskare på att förändra samhället på systemnivå, säger han.

Trots internationella löften om att minska utsläppen av växthusgaser radikalt har utsläppsökningen i världen varit rekordhög de senaste 20 åren.
Och när FN:s klimatpanel IPCC under våren rapporterade om läget för det internationella miljöarbetet, uppmanades länder att snabba på arbetet med klimatåtgärder på systemnivå.

Porträttbild Francesco Fuso Nerini
Francesco Fuso Nerini, föreståndare för KTH:s Climate Action Centre (Foto: Alexandra Von Kern)

– Av covid har vi lärt oss att stora samhällsförändringar kan genomföras snabbt, om länder satsar tillräckliga resurser på att lösa problemen. Om samma typ av mobilisering och investeringar som gjordes under pandemin skulle gå till klimatarbete, då vore läget för miljön ett helt annat, säger Francesco Fuso Nerini , föreståndare för Climate Action Centre på KTH.

Inom Climate Action Centre  samlas en växande grupp forskare, i dagsläget ett 40-tal, från olika skolor på KTH för att gemensamt skynda på utvecklingen av klimatåtgärder i samhället.
– Ny miljöteknik gör visserligen skillnad, men tekniken kan inte stå ensam – vi behöver förändra alla delar av samhället. Vi måste förändra industriella och sociala samhällsstrukturer, och påverka miljöpolitiska lösningar, säger Francesco Fuso Nerini.

Som exempel nämner han KTH:s pågående forskningsprojekt i samarbete med Världsbanken , som syftar till att stötta klimatet och energitillgången i låginkomstländer.
– Glädjande nog knyter flera av våra forskningsprojekt samman åtgärder för klimatet med insatser för att aktivt bekämpa fattigdom.

– Vi forskare får inflytande genom att tillhandahålla information. Genom samarbete med politiker, näringsliv och beslutsfattare kan vår multidisciplinära forskning påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning.

Hur ser framtidsplanerna ut för centrets verksamhet?
– Vi arbetar mot hållbarhetsmålens och klimatlöftenas deadline: 2045 planerar Sverige att vara klimatneutralt. Vi samarbetar med partners inom näringsliv och beslutsfattare för att stötta den visionen. Jag och Climate Action Centers vice föreståndare Karin Larsdotter  jobbar för att fånga upp fler studenter i verksamheten redan i höst, och engagemanget förväntas växa. Vi räknar med att bli fler.

Katarina Ahlfort

Francesco Fuso Nerinis debattartikel "Vi vet vad vi borde göra för att lösa klimatkrisen varför gör vi inte det?

Climate Action Centre huserar på KTH:s campus

-I augusti 2022 flyttar medarbetare på Climate Action Centre in i lokaler på Teknikringen 43.
– Vi planerar att skapa klimataktiviteter för KTH:s studenter här redan i augusti. Många studenters engagemang i hållbarhetsfrågor väcks sent i studierna och vi hoppas på att få med dem i arbetet tidigare, säger centrumföreståndare Francesco Fuso Nerini.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-05-12