Till innehåll på sidan

Fiktiva ljudlandskap: preferenser för framtida städers ljudmiljöer bland hörselskadade

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att utveckla och testa ett gränssnitt för att skapa ljudlandskap i en virtuell stadsmiljö. De avsedda användarna är hörselskadade, som har radikalt annorlunda hörselupplevelser än med normal hörsel. Det förväntade utfallet av projektet är en samling fiktiva ljudlandskap som analyseras ytterligare för att bättre förstå preferenserna för ljud, buller och musik bland denna grupp. Denna kunskap kan i sin tur informera framtida ljuddesigners, industri och beslutsfattares arbete med olika aspekter av den urbana ljudmiljön. De resulterande ljudlandskapen kommer också att vara konstnärliga uttryck från användare med olika förutsättningar för hörsel, och är som sådana intressanta för allmänheten.

Starka krafter drar utvecklingen av urban ljuddesign i olika riktningar och med olika motiv. Vissa är kommersiellt drivna (fordonsindustri, shopping, restaurangbranschen), andra är politiskt drivna (trafiksäkerhet, stadsmiljö, infrastruktur, information, buller), andra är konstnärligt drivna (ljudsättning, konst i offentliga utrymmen, turism), och vissa är relaterade till inkludering och tillgänglighet för personer med sensoriska funktionshinder. Tyvärr är det sistnämnda för närvarande den svagaste av dessa styrkor, eftersom denna målgruppen båda är diversifierad och i minoritet.

I ett projekt med Volvo Cars skapade vi ett gränssnitt för snabb ljuddesign, testat på flera tusen besökare på internationella bilutställningar. Målet var att experimentera med ljudmiljön kring tysta fordon. Gränssnittet gör det möjligt för användare att snabbt skapa en blandning av ljud från en palett, och även att finjustera dessa ljud i termer av spektralt innehåll och tydlighet i mixen. Nu avser vi att vidareutveckla konceptet och prototypen. I synnerhet kommer kompetens inom musik, komposition, ljudeffekter, icke-diegetiska ljud, sonifiering och forskningsmetoder i funktionshinder att vara centrala. 

I det föreslagna projektet kommer vi att ha producerat:
- En webbaserad applikation för snabb design av ljudlandskap,
- En palett med grundläggande ljud från en workshop med hörselskadade användare,
- En inventering av tendenser att lägga till musik i det fiktiva, framtida stadsljudet,
- En modell av ljudfunktioner som bör finnas i ett ljudlandskap i det givna scenariot.

De viktigaste forskningsmetoderna är användarcentrerad designmetodik med fokusgrupp för ljuden, och scenariebaserad design för interaktionsuppgiften. Materialet kan vara ljudinspelningar, syntetiserade ljud eller sonifieringar. För att analysera ljudlandskap använder vi automatisk extraktion av karakteristika, och beroende på material, traditionell musikanalys. 

Med tanke på risken för att hörselskadade intressen har låg prioritet vid utformningen av urbana ljudmiljöer, arbetar vårt projekt för att inkludera och säkerställa att medborgare med sinnesnedsättningar får en njutbar upplevelse när de besöker framtida, ljuddesignade stadsområden. Ljudlandskap som produceras av de angivna användarna av prototypen bör informera alla intressenter i en framtida designprocess.

Principal Investigator: Kjetil Falkenberg Hansen, KTH
Investigator: Sandra Pauletto, KTH
Investigator: Ricardo Atienza, Konstfack
Investigator: Klas Dykhoff, Uniarts

Advisor on disability and method: Rumi Hiraga, NTUT Japan

Start date
Februari 1, 2020
End date
September 30, 2020

Tillhör: NAVET
Senast ändrad: 2021-01-28