Till innehåll på sidan

Knitting Concrete

Detta projekt utforskar hur 3D-printning öppnar upp möjligheter att kombinera två hittills oförenliga tekniker: stickning och betong. 3D-printing är en digital tillverkningsmetod där betong, istället för att gjutas i en förtillverkad form, deponeras utefter en programmerbar bana som utförs av en digitalt kontrollerad maskin. Det öppnar upp både nya utmaningar och möjligheter för hur vi kan bygga i betong i framtiden. I detta projekt fokuserar vi specifikt på hur denna tillverkningsprocess kan användas för att förvandla ett hittills massivt och uniformt material till att uppvisa intrikata materialstrukturer som tidigare varit helt otänkbara på grund av gjutformens begränsningar. För detta syfte tar vi inspiration från stickning - ett hantverk med en lång tradition av att skapa komplexa materialstrukturer utav ett kontinuerligt filament.

Inom stickning har man i århundraden utnyttjat flexibiliteten i den enkla grundprincipen av sammankopplade maskor för att skapa oändliga mönstervariationer som tillverkas genom en additiv process där stickningen tar form rad för rad. På ett liknande sätt kan den additiva processen i 3D-printning programmeras att utföra olika rörelsemönster i syfte att skapa artikulerade och porösa materialstrukturer. Tillsammans med kollegor på Konstfack kommer projektet studera olika sticktekniker i syfte att anpassas för 3D-printing och testa dessa i form av prototyper 3D-printade i lera. Resultaten kommer att bidra till utvecklingen av ett grafiskt interface i syfte att mönster ska kunna programmeras och automatiskt översättas till tillverkningsinstruktioner för 3D-printmaskinen.

Team

Helena Westerlind, KTH, helena.westerlind@arch.kth.se .
Ulrika Mårtensson, Konstfack.

Tillhör: NAVET
Senast ändrad: 2020-10-06