Till innehåll på sidan

Designing the sound of the future informed by the sound of the present

A new method for the sound design of everyday scenarios inspired by combining methods in documentary filmmaking and sound computing

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att utforma framtidens ljud genom vår förståelse av nutidens ljudlandskap och genom metoder för dokumentär filmskapande, ljudbehandling och HCI.

Projektet kommer att komplettera och löpa parallellt med Erik Gandinis forskningsprojekt The Future through the Present, som utforskar hur en dokumentär berättelse kan skapa en projektion in i framtiden, och utveckla en filmisk dokumentärestetik som frigör dokumentärfilm från begränsningarna för att hantera nutiden eller det förflutna.

Utgångspunkten är vårt förhållande till arbetet vid en tidpunkt då Robotics, VR / AR och AI tillämpas på Big Data uppväger och förstärker våra fysiska och kognitiva egenskaper, med automatisering som förväntas ersätta människor i stor skala inom de flesta professionella områden. Ur ett existentiellt perspektiv ställer allt detta följande frågan: vad ska vi göra när vi inte behöver arbeta längre? Och utmanar oss att formulera en ny idé om arbete utöver dess historiska roll.

Vi ser möjligheter i en större användning av villkorad tid i dokumentär representation, det vill säga ett spekulativt och hypotetiskt tillvägagångssätt till verkligheten som syftar till att utforska det 'potentiellt' verkliga och 'vad händer om' i processen att dokumentera världen.

I detta sammanhang frågar vi om det är möjligt att utforma framtidens ljud och närmare bestämt ljudet från framtidens arbetsplatser och relaterade miljöer.

Projektet kommer att utveckla en ny metod för ljud design av framtida vardagliga scenarier inspirerad av metoder för dokumentärfilmskapande och ljudbehandling, och en initial reflektion över hur denna nya metod påverkar arbetsflöden i dokumentärproduktion.

Time Plan:
January 1st, 2020 - June 30, 2020

Team

Roberto Bresin, KTH, roberto@kth.se .
Sandra Pauletto, KTH.
Jarmo Laaksolahti, KTH.
Claudio Panariello, KTH.
Erik Gandini, SKH.