Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om Avdelningen för filosofi

Avdelningen för filosofi vid KTH bedriver undervisning, forskning och forskarutbildning inom många grenar av filosofin, inte minst filosofiska aspekter på teknik och dess användning i samhället.

Viktiga forskningsområden inom avdelningen är:

  • Riskfilosofi
  • Teknik och etik
  • Logik
  • Beslutsteori
  • Vetenskapsfilosofi

En bra bild av bredden i vår forskning får man genom att titta på listor över publikationer  eller listor över framlagda avhandlingar .

Vår undervisning består av föreläsningar och seminarier, men även av mer ovanliga inslag såsom rollspel. Vi ger egna kurser  och medverkar också i andra institutioners kurser.

Avdelningen för filosofi grundades år 1999 (då som Enheten för filosofi). Organisatoriskt är vi en av två avdelningar inom Institutionen för filosofi och historia   , som är en del av Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad , KTH.

Ledarskap och administrativt stöd

Besöksadress

Avdelningen för filosofi
Teknikringen 76, plan 5
114 28 Stockholm

Postadress

Kungliga Tekniska Högskolan
Att: Avdelningen för filosofi

Teknikringen 76
100 44 Stockholm

Fakturaadress

Fakturaservice
Kungliga Tekniska Högskolan
Att: FAKTURAREFERENS
Box 24075
104 50 Stockholm

Om du ska ställa en faktura till oss behövs i regel ett kontrakt eller en rekvisiton. För frågor kring det kontakta admin.foh@abe.kth.se  direkt. Här  hittar du övrig information om hur en faktura ställs till oss.