KTH och näringslivet

Många företag söker sig till KTH för att hitta studenter med den kompetens de behöver. Projektarbeten, uppdrag och examensarbete på företag ger dig som student viktiga kontakter på arbetsmarknaden. KTH Näringslivssamverkan hjälper dig att få kontakt med företagen.

Näringslivet påverkar utbildningarna

Många av KTH:s institutioner har egna näringslivsråd. Företagen är med för att påverka utbildningens innehåll och därmed säkerställa att programmen håller hög kvalitet.

I slutet av utbildningen gör studenterna ett examensarbete, ofta i näringslivet. För att göra det enkelt för studenter och företag att hitta varandra har Nationella Exjobb-poolen utvecklats. I denna databas kan företag registrera förslag till examensarbeten.

Samverkan

Du kan läsa om hur KTH samarbetar med näringslivet på KTH Näringslivssamverkans sidor.

KTH Näringslivssamverkan

Läs mer

KTH Innovation

Nationella Exjobb-poolen

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2018-05-22