Till innehåll på sidan

Merna, Civilingenjör och lärare 300 hp

Merna studerar Civilingenjör och lärare 300 hp. I sin studentintervju berättar hon om sig själv, sin utbildning och hur det är att vara student på KTH. Du kan även kontakta Merna. Hon har bra kunskap om alla KTH:s utbildningar och svarar gärna på dina frågor.

Merna, Civilingenjör och lärare 300 hp

Fakta

Namn: Merna
Ålder: 23 år
Utbildning: Civilingenjör och lärare 300 hp
Från: Stockholm

Kontakta Merna

Intervju med student

Merna går Civilingenjör och lärare 300 hp och berättar hur det är att studera på KTH.

Vem är du?

– Jag heter Merna och är 23 år gammal. För närvarande studerar jag mitt fjärde år på Civilingenjör-och lärarutbildningen, med inriktning matematik och kemi. På gymnasiet läste jag Naturvetenskapliga programmet och någonstans där väcktes mitt stora intresse för naturvetenskap, men att valet senare landade på just Civilingenjör och lärare var inte lika självklart.

Berätta om din väg till KTH!

– Under min sista termin på gymnasiet var det dags att söka utbildningar på Antagning.se. Jag minns att jag snabbt började sålla bort olika högskolor/universitet, då jag gärna ville stanna kvar i min hemort Stockholm. Jag var mest bekant med KTH via närstående som hade studerat där, så att välja KTH som lärosäte blev ett självklart val för mig. Det kvarstod dock att välja min kommande utbildning på KTH.

– Jag visste att jag ville fortsätta läsa matematik och under gymnasiet fann jag även kemilektionerna mest intressanta. Dock var jag nyfiken på att testa vad jag kallade för “andra sidan” av naturvetenskap, nämligen ekonomi. Sagt och gjort sökte jag mig till ett kandidatprogram på KTH som var nischat inom finans, samtidigt som jag började jobba som studiecoach. Det var inte förrän då som mitt intresse för lärande väcktes för jag trivdes så bra med eleverna och undervisningen. Det som jag kallade för “andra sidan” fann jag inte alls lika spännande som undervisning och matematik. När nästa ansökningsperiod var igång valde jag att avbryta utbildningen och sökte mig bestämt till Civilingenjör och lärare.

Hur är din utbildning?

– Som student på utbildningen Civilingenjör och lärare får du en unik examen, då den leder till både en civilingenjörs-och en ämneslärarexamen. Utbildningen kombinerar pedagogik och kommunikation med möjligheten att välja bland fyra olika inriktningar: kemi, fysik, IT samt energi och miljö. Således blir du behörig gymnasielärare i matematik och i vald inriktning, samtligt som du får en civilingenjörsexamen efter fem år.

– Möjligheterna med kunskaper inom pedagogik, kommunikation och lärande utmärker dig som framtida ingenjör. Det som har varit roligast hittills under utbildningen är bollandet mellan lärande-och tekniktunga kurser. På så vis får jag läsa spännande kurser inom matematik och kemi samtidigt som jag får möjligheten att applicera mina kunskaper under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

– Varje årskull utgörs av cirka 60 likasinnade studenter som delar samma intresse för lärande, vilket innebär att vi alltid hjälper varandra. Då årskullarna är mindre jämfört med på andra utbildningar på KTH finns en stark samhörighet bland studenterna på sektionen. Att inte fråga om hjälp bland studenterna på sektionen tillhör det onormala. Vidare finns det flera olika externa kanaler att få hjälp ifrån, däribland under övningar som oftast hålls av äldre studenter, så kallade övningsassistenter. Eller så kan man ställa frågor direkt till läraren under föreläsningarna, då de mer än gärna besvarar frågor.

Hur upplever du studentlivet under dina studier?

– Under den allra första tiden på KTH så möts man av Mottagningen som pågår i ungefär 3 veckor. Under Mottagningen anordnas ett flertal olika aktiviteter av äldre studenter på din sektion, vilka ger en fantastisk möjlighet att få lära känna andra nyantagna studenter och bekanta sig med KTH.

– En typisk skoldag för mig på KTH består oftast av föreläsningar och övningar eller laborationer. Eftersom att jag läser kemiinriktningen innebär det att jag spenderar en hel del tid i labbet, men under vissa perioder läser jag exempelvis endast mattekurser. Då består mina studiedagar främst av föreläsningar följt av övningar. Föreläsningar hålls oftast i större salar med uppemot 200 studenter närvarande samtidigt (ibland ännu fler studenter). Övningarna, som hålls i anslutning till föreläsningar, efterliknar mer lektionerna på gymnasiet eftersom det oftast är ungefär 30 studenter i rummet med en övningsassistent som går igenom relevant material.

– Mitt bästa tips till dig som blivande student på KTH är att beta av studiematerialet kontinuerligt. Se till att prioritera dina självstudier under veckan för då kan du exempelvis vara ledig under helgerna. Och glöm inte att göra andra saker vid sidan av studierna. KTH ligger trots allt i en storstad, vilket innebär att om studentlivet på campus inte lockar dig så har du en hel radda av aktiviteter att upptäcka utanför skolan.

Vad har du för framtidsplaner?

– Med en dubbelexamen så utökas även jobbmöjligheterna, men jag har ännu inte bestämt mig för vad jag vill jobba med i framtiden. Under sommaren fick jag möjligheten att utveckla material för olika sommarforskarskolor och handleda unga sommarforskare, vilket gjordes utanför skolvärlden. Därför ser jag mig själv arbeta med utbildning i all dess variation. Det kan vara allt från att utveckla en lärandeplattform till att utbilda andra. Om detta görs i skolvärlden eller inom industrin är ännu oklart, men att båda möjligheterna finns är något jag vill ta vara på.

– Vidare kan en, om en så vill, lämna skolvärlden och arbeta exempelvis som laboratorieingenjör eller miljötekniker. Men inget val utesluter det andra, alla dörrar står öppna.

– Om du är intresserad av utbildningen Civilingenjör och lärare så tveka inte att höra av dig till mig! Det var inte alltför länge sedan jag själv satt och scrollade bland KTH:s olika utbildningar och studentintervjuer.

Läs mer

Civilingenjör och lärare 300 hp

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-11-04