Kurser, Teknisk fysik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Teknisk fysik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Kurser och årskursindelning

Årskurs 1

År 1 innehåller mycket matematik. Du läser också kurser som ger grunderna för ingenjörsarbete och fortsatta studier i fysik. Du lär dig om energi och energiomvandlingar, vågrörelselära och elkretsteknik. Mekaniken ger en tillämpning av fysiken och övning i att själv göra antaganden och strukturera problemlösning. Du lär dig också grunderna i programmering och hur datorer fungerar.

Kurslista årskurs 1

Årskurs 2

Under år 2 fördjupar du dig mer i matematiken dels i rena matematikkurser dels i kurser där du lär dig lösa avancerade problem med matematiskt resonemang. Du kommer in på den teoretiska fysikens grunder och olika tillämpningar av denna. Du läser om fysikaliska fenomen på små skalor. Experimentell fysik ingår också.

Kurslista årskurs 2

Årskurs 3

År 3 bygger vidare på matematiken och fysiken. Den ingenjörsgrund du har börjat bygga upp under år 1 och 2 utvecklas med fler kurser och kopplas till fördjupade teoretiska kurser. Du genomför laborationer och experiment. Programmering och fysik används tillsammans för att kunna hantera komplexa frågeställningar. År 3 avslutas med ett examensarbete.

Kurslista årskurs 3

Årskurs 4-5

Det finns för närvarande 14 masterprogram som ger en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik. Dessa är utvalda så att kunskaperna du har inom analys och problemlösning inte bara kommer till användning utan också byggs på. Efter examen är du väl förberedd för avancerade arbetsuppgifter inom forskning och tekniskt utvecklingsarbete.

* Läses ett år på KTH och ett år på ett partneruniversitet utomlands.

Läs mer

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs fyra

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-01-29