Kurser

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Teknisk fysik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Årskurs 1

År 1 innehåller mycket matematik. Du läser också kurser som ger grunderna för problembaserat ingenjörsarbete och fortsatta studier i fysik. Du lär dig om energi och energiomvandlingar, vågrörelselära och elektromagnetism. Mekaniken och experimentella fysiken ger träning i att tillämpa fysiken samt övning i att själv göra antaganden och strukturera problemlösning. Du lär dig också grunderna i programmering.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under år 2 fördjupar du dig mer i matematiken, dels i rena matematikkurser, dels i kurser där du lär dig lösa avancerade problem med matematiskt och numeriskt resonemang. Du kommer in på den teoretiska och moderna fysikens grunder och olika tillämpningar av denna. Du läser om fysikaliska fenomen på små skalor, och du studerar teoretisk datalogi, bland annat algoritmer och datastrukturer.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Den teoretiska ingenjörsgrund du har börjat bygga upp under år 1 och 2 utvecklas under år 3 med avancerade och fördjupade kurser inom fysik och teknik, både teoretiska och tillämpade. Du genomför beräkningar, laborationer, experiment och projekt. Programmering och fysik används tillsammans för att kunna lösa komplexa problem. År 3 avslutas med ett kandidatexamensarbete samt valfria kurser för att kunna sätta en unik prägel på din utbildning.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

Det finns för närvarande 14 masterprogram som ger en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik. Valfriheten och bredden är därför mycket stor. Masterprogrammen är utvalda så att kunskaperna du har inom analys och problemlösning inte bara kommer till användning utan också byggs på. Efter examen är du väl förberedd för avancerade arbetsuppgifter inom forskning och tekniskt utvecklingsarbete. Många tekniska fysiker hamnar på ledande positioner inom näringsliv och akademi.

Valbara masterprogram

* Läses ett år på KTH och ett år på ett partneruniversitet utomlands.

Läs mer

Utbildningsplan för 2020 som består av utbildningsmål och innehåll (.pdf)

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs fyra

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-10-07