Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser, Medicinsk teknik 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på högskoleingenjörsutbildningen i Medicinsk teknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Medicinsk teknik

Medverkande Mats Nilsson, programansvarig och Mouna El Borgi, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Högskoleingenjörsutbildningen i Medicinsk teknik är tre år lång och avslutas med ett examensarbete.

Årskurs 1

Kurserna under första året lägger grunderna inom matematik, elektronik och programmering. Genom en kurs i Ingenjörsmetodik får du en introduktion till de allmänna examensmålen för en högskoleingenjör som informationssökning, akademiskt skrivande och hänsyn till ekonomiska aspekter och hållbar utveckling. Den medicintekniska profilen på utbildningen sätts direkt genom en grundkurs fokuserande på anatomi, fysiologi och medicinsk terminologi, men som även ger en allmän introduktion till det breda området medicinsk teknik. Dessutom introduceras arbete i projektform, något som kommer att återkomma flera gånger under utbildningen.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

I årskurs två läser du fördjupade kurser inom matematik, elektronik och datateknik. Den allmänna ingenjörsmässiga profilen förstärks genom en kurs i ekonomi och entreprenörskap. Även denna årskurs innehåller ett programspecifikt medicintekniskt block, detta år fokuserat på teknik vid intensivvård och kirurgi, medicinsk mätteknik samt på det medicintekniska regelverket och hur medicinteknisk verksamhet bedrivs inom vård och industri.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Under det tredje året av utbildningen fördjupas den medicintekniska profilen på programmet genom en kurs i medicinska bildsystem, som röntgen, MR och ultraljud. Du går också en avslutande projektkurs där kunskaper från programmets samtliga kurser ska integreras för att bygga en elektronikkonstruktion med medicintekniskt syfte. Årskursen innehåller även 15 valfria poäng. Dem kan du använda till att skaffa dig ytterligare fördjupning inom datateknik och/eller elektronik, men de kan även användas för att bredda utbildningen med exempelvis språkkurser eller för att läsa in kurser som ger behörighet för vidare studier på civilingenjörs- eller masternivå.

Läsåret avslutas med ett kandidatexamensarbete på 15 hp. Detta ska behandla en medicinteknisk frågeställning och kan göras på uppdrag av någon vårdinrättning, ett företag eller en forskande institution på ett universitet. Inför kandidatexamensarbetet läser du även en kurs i hållbar utveckling och ergonomi.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-12