Till innehåll på sidan

Skaffa en stabil och intressant framtid

Medicinsk teknik kommer att spela stor roll för att vården i framtiden ska klara att erbjuda mer och bättre vård med mindre resurser. Här kan du skaffa kunskaper som gör dig attraktiv hos trygga arbetsgivare. Arbetet handlar om att lösa en av västvärldens stora samhällsutmaningar: att allt fler lever längre samtidigt som det föds färre barn.

Mats Nilsson är programansvarig.

Intervju med programansvarig lärare

Mats Nilsson är programansvarig. Han ser som sin viktigaste uppgift att få balans mellan kurserna och en tydlig röd tråd genom utbildningen.

Vem ska söka det här programmet?

– Du som vill skaffa dig ett bra och intressant jobb ska söka. Jag tror att du behöver vara teknikintresserad och vill jobba praktiskt med tekniken. Men du behöver inte älska att fördjupa dig i teoretisk matematik eller fysik. 

– Utbildningen passar både dig som kommer från gymnasiet och dig som vill skola om dig. Du kan till exempel vara en sjuksköterska som vill byta bana.

Vem ska inte söka det här programmet?

– Jag tycker inte du ska söka om du tror att det här är en medicinsk utbildning som handlar om att träffa patienter. Här blir du högskoleingenjör och arbetar med teknik i första hand. Det är en ingenjörsutbildning med medicinska inslag.

Vad tror du de som söker har för drömmar och ambitioner med sin utbildning och sitt yrkesliv?

– Jag tror ofta det handlar om att skaffa sig ett nytt jobb hos en trygg arbetsgivare där det finns bra framtidsutsikter. Det är också viktigt för många att det handlar om att rädda liv, bota sjuka och förhindra skada.

Är du nöjd med mångfalden i programmet?

– Ja, vår mix är bra. Programmet har en jämn könsfördelning. Vi har studenter i olika åldrar från akademisk såväl som icke-akademisk bakgrund, från svensk såväl som icke-svensk bakgrund. Mångfalden bidrar till en kreativ lärandemiljö.

Vad är finns det för likheter och olikheter med civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik?

– Skillnaden är att högskoleingenjörerna har fler praktiska yrkesförberedande kurser och projekt. De läser mindre teori och arbetar mindre med teoretiska resonemang och forskningsfrågor än vad de gör på civilingenjörsutbildningen.

Vad är roligaste med utbildningen?

– Det roligaste, tror jag, är att man ser det meningsfulla med nästan allt man gör. Det är lätt att förstå vilken nytta det är med en protes eller en röntgenkamera. Man ser att man kan bidra till att människor mår bättre och får det bättre. Men det gäller inte bara sjukvård, utan också teknik som ska hindra folk att bli sjuka, exempelvis tränings- eller säkerhetsutrustning.

Apparatur är en viktig del av medicinsk teknik. Vad händer på det området? 

– Det pågår en stora förändringar i vården. Det föds färre barn och människor lever längre. En äldre befolkning behöver vårdkontroller oftare. De resurserna finns inte. Här kommer medicintekniken att spela stor roll. Till exempel genom att utveckla hemdiagnostik och hemsjukvård. Patienten läser själv av blodtryck, puls och blodsockernivå hemma. Resultaten skickas automatiskt till närmaste vårdcentral som avgör om man behöver komma in eller inte.

– Det kommer finnas mycket intressant att arbeta med.

Kan du ge exempel på intressanta projektarbeten?

– Vi vill att studenterna ska konstruera en hårdvara eller mjukvara. Ett sjukhus kan ha dåliga rutiner för att hantera patientflödet. Uppgiften kan då vara att utveckla en programvara för att simulera patientflödet.

– Exempel på produkt kan vara en doseringsmaskin för dementa. Maskinen frigör rätt mediciner vid rätt tidpunkter så patienten inte glömmer eller tar fel doser. Det blir en kombination av programmering och fysisk produkt. Numera går det att konstruera fungerande prototyper med en 3D-skrivare.

Hur tycker du studenterna ska resonera när det gäller karriärväg?

– En högskoleingenjör väljer ofta att söka sig till vården. Det är en säker arbetsgivare. Där kan hen jobba och försörja sin familj.

– Men det är inte ovanligt att den som jobbat på en teknisk avdelning på ett sjukhus i några år sedan blir rekryterad till ett företag som tillverkar teknisk utrustning.

Vad vill du att studenterna ska berätta för sina framtida barn om tiden på KTH?

– Jag vill gärna att de berättar att de hade roligt och att de lärde sig saker som gjorde att de fick en bra start på yrkeslivet.

Läs mer

Medicinsk teknik 180 hp

Medicinsk teknik 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-12