Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Medicinsk teknik, högskoleingenjör, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet Medicinsk teknik kombinerar medicinska och medicintekniska kurser med teknikkurser, vilket skapar många karriärmöjligheter. Efter avslutad utbildning kan du jobba på en medicinteknisk avdelning på ett sjukhus – med utbildning, inköp, utveckling och underhåll, eller på ett företag som producerar och utvecklar apparatur till vården.

Övervakningsutrustning i ett operationsrum.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik 13%
Fysik 2%
Elektroteknik 25%
Programmering 7%
Medicinsk teknik 18%
Breddande färdigheter 11%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 13%
Bioteknik 3%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med medicinsk teknik

Kunskap om hur teknik fungerar i samspel med människokroppen är central inom en mängd olika branscher, och alla dessa är beroende av kunskap och idéer om hur tekniken kan utvecklas och förbättras. Medicinsk teknik är viktig för att kunna bota sjukdomar och rädda liv – men den behövs också inom många andra områden där människa och maskin samverkar. Exempelvis vid utveckling av redskap, hem, arbetsmiljö, transporter, kläder, mobiltelefoner och annan elektronisk utrusning, liksom teknik för sport och idrott.

Utbildning

Programmet ger dig praktiska och teoretiska kunskaper i teknik i kombination med anatomi, fysiologi och medicinsk teknik. Du kan även välja att läsa breddande kurser inom matematik och fysik för att ge behörighet för vidare studier på masternivå. I projektform får du öva på att konstruera teknik med fokus på både tekniska, medicinska, ekonomiska och sociala aspekter. Det tredje året avslutas med ett examensarbete som kan göras på ett företag, ett sjukhus eller inom en forskningsgrupp på ett universitet.

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s högskoleingenjörsutbildningar lägger en god grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Studierna förbereder dig på att bli en ingenjör som kan vara länken mellan industri, läkare och vårdpersonal. Du kan jobba på sjukhus eller på företag som tillverkar medicinteknisk apparatur – som exempelvis produktspecialist, projektledare eller produktutvecklare. Du har också möjlighet att jobba tillsammans med läkare med teknik och vårdutrustning. Som högskoleingenjör i medicinsk teknik har du goda karriärmöjligheter och blir en viktig resurs för en mer effektiv hälso- och sjukvård, såväl i Sverige som utomlands.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​ ​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Medicinsk teknik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hälsa och välbefinnande, Hållbar konsumtion och produktion samt Fredliga och inkluderande samhällen. Du lär dig hur den mänskliga kroppen fungerar under normalt och sjukligt tillstånd och vilka tekniker som finns för att förebygga, diagnostisera och bota olika sjukdomar. Du läser också kurser som behandlar ekonomiska och sociala aspekter på teknik, liksom etiska frågor kring teknik och sjukvård.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​ ​​​​​​​

En kort presentation om Medicinsk teknik

Medverkande Mats Nilsson, programansvarig och Mouna El Borgi, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen kombinerar traditionella föreläsningar med praktiska moment. Du läser ett antal projektbaserade kurser där du får lösa uppgifter i grupp enligt samma metodik som används inom industrin.

På KTH:s campus i Flemingsberg befinner du dig på en av norra Europas mest betydelsefulla platser inom teknik och hälsa – både vad gäller forskning och vård. Det ger dig goda möjligheter att redan under din studietid knyta kontakter med näringslivet och vården.

Lärare berättar: "Skaffa en stabil och intressant framtid" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Medicinsk teknik tillhör du Ingenjörssektionen Flemingsberg. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Ingenjörssektionen Flemingsbergs hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utbildningen kan du åka på utbytesstudier till ett av KTH:s partneruniversitet i ett annat land. Populära destinationer bland studenter på programmet är Singapore, Spanien och Tyskland. Vanligtvis genomförs utbytesstudier under höstterminen år tre. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​ ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Campus KTH Flemingsberg.

KTH Flemingsberg

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-12