Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tekniskt basår, behörighetsgivande utbildning, 60 fup

Tekniskt basår är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH, och slutförd utbildning ger dig möjlighet att söka särskilt reserverade platser till våra ingenjörsutbildningar. Utöver möjlighet att söka på betyg och högskoleprov finns en kvotgrupp som riktar sig enbart till de som gått Tekniskt basår där urvalet baseras på prestationer under basåret.

Lärare hjälper student med studier

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Möjligheter med tekniskt basår

Tekniskt basår ger dig behörighet att läsa KTH:s ingenjörsutbildningar. Under basåret läser du matematik, fysik och kemi och får en känsla av den studietakt som krävs på KTH:s program. Efter avklarat program kan du söka särskilt reserverade platser på något av KTH:s ingenjörsprogram. Vilket program du kan få börja på baseras på betygen från dina basårsstudier och förstås på vilken eller vilka utbildningar du söker. Det finns totalt tillräckligt antal reserverade platser så att det räcker till alla studerande på Tekniskt basår, men bara ett visst antal på varje program, så det är inte säkert att du kan få en plats på just det program du helst vill.

Utbildning

Tekniskt basår 60 fup (förutbildningspoäng) är en kompletteringsutbildning med gymnasiets kurser i matematik, fysik och kemi. Programmet riktar sig till dig som saknar behörighet i dessa ämnen. Tekniskt basår kan även passa dig som redan är behörig i ämnena, men som vill fräscha upp dina kunskaper.

Utbildningen är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH. Alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är betydligt högre. Förutom den schemalagda undervisningen - i form av föreläsningar, övningar och laborationer - krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Genom Tekniskt basår skaffar du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och utvecklar ditt kreativa tänkande.

Tekniskt basår startar hösttermin på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje och vårtermin på KTH Flemingsberg. 

Under två terminer läser du motsvarande

  • Matematik 3c och 4
  • Kemi 1
  • Fysik 1a och 2

Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har minst betyget E eller Godkänt i någon av följande kurser:

  • Matematik 2a
  • Matematik 2b
  • Matematik 2c/Matematik B

Kurser

Lärare berättar: "Basutbildningen ger dig en reserverad plats till något av KTH:s ingenjörsprogram"

En kort presentation om Tekniskt basår

Medverkande lärare och programanvarig, Anders Clenander tillsammans med KTH-studenterna Molly och Milan. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Reserverad plats

Under vårterminen söker du till den utbildning som du vill studera vidare på inom KTH. Om du klarat basårets kurser har du en reserverad plats på någon av KTH:s ingenjörsutbildningar. Med din reserverade plats hamnar du i en egen urvalsgrupp till respektive utbildning.

Du garanteras inte en plats på ditt förstahandsval. Det finns totalt tillräckligt antal reserverade platser så att det räcker till alla studerande på Tekniskt basår, men bara ett visst antal på varje program, så det är inte säkert att du kan få en plats på just det program du helst vill. Du konkurrerar med andra studenter med reserverad plats, där urvalet baseras på dina betyg från basåret. Ju bättre studieresultat från basårsstudierna du har, desto större chans får du att komma in på ditt förstahandsval.

Observera att uppnådda studiepoäng på Tekniskt basår inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.

Läs mer om reserverad plats

Undervisning och studiemiljö

Tekniskt basår ges vid tre olika campus: KTH Campus i Stockholm, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje. Basårsutbildningen har samma innehåll oavsett vilket campus du väljer att läsa på. Efter avklarat basår kan du söka till program på alla KTH:s campus, du är alltså inte bunden till det campus du läst basåret på.

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

​​​​​*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng, programmet ger inte högskolepoäng (hp)

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

3 campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier ges på tre av fem. 

KTH Campus

KTH Flemingsberg

KTH Södertälje

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-06