Nyheter

 • När hållbart blir det nya normala

  Publicerad 2018-10-15
  Hur kan det som några av oss gör redan i dag – äta vegetariskt, slopa flygresor, dela, reparera eller köpa begagnat i stället för nytt – bli det vanliga sättet att konsumera? Frågan ska få svar i ett nytt forskningsprojekt.

 • Sverker Sörlin tilldelad Stig Ramels Pris

  Publicerad 2018-10-15
  Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, har tilldelats Stig Ramels Pris 2018. Priset delas ut av den ideella föreningen De svenska Historiedagarna med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse.

 • Samhällsbyggnadsstudenter tilldelade årets Träteknologipris

  Publicerad 2018-10-11
  Linda Stenberg och Jennifer Nordlöf, nyutexaminerade civilingenjörer i samhällsbyggnad, har tilldelats 2018 års Träteknologipris för sitt examensarbete i ämnet byggnadsmaterial.

 • KTH i nytt Mistra-program om smart underhåll av infrastruktur

  Publicerad 2018-06-19
  I dagarna fattade Mistra:s styrelse beslut om ett nytt forskningsprogram som kommer leda till smartare metoder att planera, finansiera och organisera underhållet av kommunal infrastruktur med fokus på vatten, avlopp och vägar. Genom KTH Vattencentrum samlas forskare från olika skolor vid KTH i ett tvärvetenskapligt team inom programmet.

 • ”Placera nya järnvägsstationer centralt”

  Publicerad 2018-06-14
  Färre människor pendlar regionalt. Fler resenärer tar bilen istället för att gå till järnvägsstationen. Ingen eller svag utveckling av ny bebyggelse sker. Det blir konsekvenserna om man väljer att placera en ny station utanför en tätort jämfört med om man placerar den i eller nära centrum. Det visar ett forskningsprojekt vid KTH som kommer till användning vid planering av nya höghastighetsbanor.

 • Värmdö och KTH tillsammans för en hållbar skärgård

  Publicerad 2018-06-05
  Nu är det undertecknat, samverkansavtalet mellan KTH och Värmdö kommun gällande ett strategiskt partnerskap kring utbildning, forskning och innovation. Under en första ledningsdialog på Säby säteri diskuterades samarbeten inriktat på hållbar skärgårdsutveckling, decentraliserade och enskilda vatten- och avloppslösningar, samt teknik och ekologi i marin miljö.

 • Elizabeth Hatz ställer ut på La Biennale di Venezia

  Publicerad 2018-05-24
  Elizabeth Hatz, lektor vid KTH Arkitektur, är inbjuden och ställer ut på La Biennale di Venezia - arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Venedigbiennalen har vernissage 23 maj och öppnar för allmänheten den 26 maj. Utställningen pågår till och med den 25 november.

 • KTH-alumner bland världens mest lovande ljusdesigners

  Publicerad 2018-05-22
  Lighting Design Awards har utsett årets 40under40 för att fira och uppmärksamma 2018 års unga lovande ljusdesigners i världen. En av vinnarna är universitetsadjunkt Federico Favero.

 • Tar du tåget på semestern?

  Publicerad 2018-05-21
  Nästa uppehåll: Barcelona. Trots krångel med utlandsbokningar väljer allt fler att resa med tåget till kontinenten och intresset har exploderat i sociala medier. – Vi växer med 50–100 medlemmar om dagen, säger KTH-forskaren Susanna Elfors som startade Facebookgruppen Tågsemester.

 • Plots Prints Projections - exhibition in conjunction with La Biennale di Venezia

  Publicerad 2018-05-18
  Plots Prints Projections is an exhibition curated by Ulrika Karlsson as part of the collateral event Greenhouse Garden – Reflect Project Connect, in Serra dei Giardini in conjunction with La Biennale di Venezia, Biennale Architettura 2018.

 • Arkitektstudenter bygger utedass på KTH

  Publicerad 2018-05-17
  Tjugo studenter vid KTH Arkitekturskolan bygger utedass på universitets campusområde vid Valhallavägen i Stockholm. Syftet är en ökad förståelse bland de studerande för riktiga hus och hur de konstrueras, men också att skänka ett antal tankar till det globala perspektivet med världens alla flyktingläger och de problem som finns där.

 • KTH-projekt bland årets Den Goda Staden-stipendier

  Publicerad 2018-05-17
  Vid Riksbyggens fullmäktige 16 maj delades årets stipendier från jubileumsfonden Den Goda Staden ut. En total prissumma på 628 000 kronor fördelades på ett antal projekt som bidragit till, eller kommer bidra till, innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara. Flera av pristagarna kommer från KTH Arkitektur.

 • Grön BoStad Stockholm deltog i Mitt Europa

  Publicerad 2018-05-17
  Den 9 maj deltog Grön BoStad Stockholm, tillsammans med Sverige Bygger Nytt, i Mitt Europa – Europe in my region. Grön BoStad Stockholm bidrar till en hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen genom en ökad kompetensförsörjning inom byggsektorn, minskad segregation, och övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

 • Raid Karoumi tilldelad Sveriges största byggpris 2018

  Publicerad 2018-04-27
  Sigge Thernwalls stora byggpris, Sveriges största byggpris, delades ut igår på Engineering for life-galan på Winterviken i Stockholm. En av pristagarna blev Raid Karoumi, professor och avdelningschef för avdelningen bro- och stålbyggnad. Han tilldelades 700 000 kronor för sitt sätt att utveckla avdelningen och för att ha drivit fram forskningen och höjt nivån och kvaliteten inom ämnet.

 • ERC-anslag till Sverker Sörlin

  Publicerad 2018-04-17
  Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria på KTH, är en av tio svenska forskare som får anslag i Europeisk forskningsrådet ERC:s utlysning av medel till seniora forskare – ERC Advanced Grants. Han får det för att genomföra en historisk studie av hur miljöstyrningens uppkomst och utveckling.

 • Hur kan vår konsumtion bli hållbar? Forskningsprogram vill ge konkret vägledning

  Publicerad 2018-04-09
  FN:s hållbarhetsmål är många och delvis mycket utmanande. Ett av dem är målet ”Hållbar konsumtion och produktion”. Målet är på många sätt en utmaning, bland annat därför att tillväxtdrivande konsumtion av varor och tjänster utgör en viktig bas i det moderna samhällsbygget. Samtidigt hänger många av de miljöproblem som världen står inför nära ihop med våra produktions- och konsumtionsmönster. Det gäller bland annat negativ klimatpåverkan, utarmning av ekosystem, utsläpp av miljögifter, och sociala aspekter som hänger samman med den ökade konkurrensen om odlingsbar mark och bristande tillgång på färskvatten. Frågan om hur konsumtionsmönster i Sverige kan förändras till att bli mer hållbara lyfts nu i forskningsprogrammet MISTRA Sustainable Consumption som leds av forskare från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

 • Ny utställning - Get Wet!

 • Prisas för sin pedagogik

  Publicerad 2018-03-20
  Anders Wengelin, numera pensionerad lärare i vägteknik på KTH, har tilldelats Nordiskt vägforums svenska avdelnings pedagogiska pris 2018.

 • Teknikringen 10B Årets Fasad 2018

  Publicerad 2018-03-20
  Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads nybyggnation Teknikringen 10B har tilldelats priset för Årets Fasad 2018. Den sex våningar höga byggnaden är ritad av AIX Arkitekter och stod klar för inflytt efter sommaren 2017. Här huserar bland andra två av skolans institutioner.

 • KTH med i nationell arena för marin forskning och innovation

  Publicerad 2018-03-14
  Algodling, marin biomassa, marina polymerer och framtidens undervattensrobotar. Det är några forskningsområden på KTH som kan bli aktuella för den marinforskningsarenan Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. En unik nationell forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt som KTH nu ska bygga upp tillsammans med fem andra starka forskningsaktörer och Lysekils kommun.

Till sidans topp