Nyheter

 • ERC-anslag till Sverker Sörlin

  Publicerad 2018-04-17
  Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria på KTH, är en av tio svenska forskare som får anslag i Europeisk forskningsrådet ERC:s utlysning av medel till seniora forskare – ERC Advanced Grants. Han får det för att genomföra en historisk studie av hur miljöstyrningens uppkomst och utveckling.

 • Hur kan vår konsumtion bli hållbar? Forskningsprogram vill ge konkret vägledning

  Publicerad 2018-04-09
  FN:s hållbarhetsmål är många och delvis mycket utmanande. Ett av dem är målet ”Hållbar konsumtion och produktion”. Målet är på många sätt en utmaning, bland annat därför att tillväxtdrivande konsumtion av varor och tjänster utgör en viktig bas i det moderna samhällsbygget. Samtidigt hänger många av de miljöproblem som världen står inför nära ihop med våra produktions- och konsumtionsmönster. Det gäller bland annat negativ klimatpåverkan, utarmning av ekosystem, utsläpp av miljögifter, och sociala aspekter som hänger samman med den ökade konkurrensen om odlingsbar mark och bristande tillgång på färskvatten. Frågan om hur konsumtionsmönster i Sverige kan förändras till att bli mer hållbara lyfts nu i forskningsprogrammet MISTRA Sustainable Consumption som leds av forskare från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

 • Ny utställning - Get Wet!

 • Prisas för sin pedagogik

  Publicerad 2018-03-20
  Anders Wengelin, numera pensionerad lärare i vägteknik på KTH, har tilldelats Nordiskt vägforums svenska avdelnings pedagogiska pris 2018.

 • Teknikringen 10B Årets Fasad 2018

  Publicerad 2018-03-20
  Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads nybyggnation Teknikringen 10B har tilldelats priset för Årets Fasad 2018. Den sex våningar höga byggnaden är ritad av AIX Arkitekter och stod klar för inflytt efter sommaren 2017. Här huserar bland andra två av skolans institutioner.

 • KTH med i nationell arena för marin forskning och innovation

  Publicerad 2018-03-14
  Algodling, marin biomassa, marina polymerer och framtidens undervattensrobotar. Det är några forskningsområden på KTH som kan bli aktuella för den marinforskningsarenan Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. En unik nationell forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt som KTH nu ska bygga upp tillsammans med fem andra starka forskningsaktörer och Lysekils kommun.

 • KTH-forskare startar rörelse för demokrati

  Publicerad 2018-03-08
  Hallå där, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och en av grundarna till initiativet #vimåsteprata, en rörelse som går ut till försvar för demokratin. – Demokratin har problem på många håll, även hos oss, säger han.

 • Rädda maten på KTH

  Publicerad 2018-02-26
  Vill du bidra till att mindre mat slängs? KTH:s campus skulle kunna bli världsbäst på att minska matsvinn. En grupp forskare ledda av Annika Carlsson Kanyama har fått pengar för att ta fram en app som ska rädda maten från soptunnan.

 • KTH främjar forskares frihet

  Publicerad 2018-02-23
  Hallå där, Nina Wormbs, kontaktperson för Scholars at Risk (SAR), ett nätverk som arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen och som KTH nyligen gick med i. Hur känns det? – Det känns bra och jag ser fram emot att arbeta med dessa mycket viktiga frågor.

 • Friare examination inspirerar studenter

  Publicerad 2018-02-19
  Ny kunskap via poddar och broschyrer – istället för traditionella rapporter. Det blev resultatet när en grupp masterstudenter fick välja i vilken form de skulle redovisa sina projektarbeten.

 • Arwidssonstiftelsen initierar ny professur

  Publicerad 2018-02-06
  Med medel från Arwidssonstiftelsen tillsätter KTH en professur och anställer två doktorander i det för KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. Målet är att skapa ny kunskap och innovativa processer som kan implementeras direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt.

 • KTH-studenter har ritat framtidens städer

  Publicerad 2018-01-18
  Sveriges regering har pekat ut nio nya möjliga städer och stadsdelar där 100 000 nya bostäder ska byggas de närmaste åren. I samband med detta har 25 arkitektstudenter från KTH under hösten 2017 arbetat med frågan hur nuvarande landsbygd i Hemfosa, Haninge kommun, ska kunna förvandlas till stad. I morgon, den 19 januari, redovisas resultatet.

 • Så kan vi minska matsvinnet

  Publicerad 2018-01-17
  Varje år kastar varje svensk bort 100 kilo mat. Nästan hälften, 45 kilo, är onödigt matavfall. Det vill säga mat som skulle kunna ätas istället för att slängas om det hade tagits hand om på rätt sätt. Nu har KTH-forskare genomfört en studie, och kommit fram till en rad åtgärder för att minska matsvinnet. Detta genom att påverka konsumenters beteende. 

 • KTH-forskare granskar klimatpolitik

  Publicerad 2018-01-09
  Hallå där Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, som utsetts till en av ledamöterna i regeringens klimatpolitiska råd. Hur känns det? – Det känns bra, förstås, och ansvarsfullt. Detta är ju en av de riktigt stora frågorna i vår tid.

 • Så kan transporter flyttas från lastbil till tåg

  Publicerad 2018-01-09
  För att lyckas få till ett mer hållbart samhälle med lägre utsläpp måste en del av godstrafiken flyttas från lastbilar till järnvägar och sjöfart. Det slår politiker och forskare fast, både nationellt och på EU-nivå. Utvecklingen hittills visar att det kan bli svårt att nå EU:s utsläppsmål för transporter till 2030, men många forskare vid KTH arbetar med att hitta olika lösningar för att målen i EU:s transportpolitik ska kunna uppfyllas.

 • Han lyfter vikten av att meritera framgångsrik undervisning

  Publicerad 2017-12-05
  "Mycket god forskning bedrivs inom högskolan. Men vi får ­aldrig glömma att det är utbildningen som ger högskolan dess exi­stensberättigande. Därför måste undervisning jämställas med forskning vid värdering av meriter". Det skriver pro­fessor ­Johan Silfwerbrand i söndagens Svenska Dagbladet.

 • Forskare vill minska matsvinn på KTH

  Publicerad 2017-12-04
  Ta hand om matavfallet men se först till att inte så mycket mat går till spillo. Forskarna Greger Henriksson och Annika Carlsson Kanyama har många idéer för hur KTH kan förbättra sitt miljöarbete. Följ med till ett mönstersoprum och ett med förbättringspotential.

 • Välfärdselement: Ny utställning om miljonprogrammet i Tensta

  Publicerad 2017-11-30
  Erik Stenberg, arkitekt och lektor hos KTH Arkitektur, har studerat miljonprogrammets historia i många år. Nu har han och Helena Westerlind (Doktorand, KTH Arkitektur) tillsammans med tre arkitekter och formgivare från Chile tagit fram en ny utställning i Tensta konsthall. Utställningen står i konsthallens entré och pågår t.o.m 14 januari 2018.

 • Studentlag imponerade i fastighetscasetävling i New York

  Publicerad 2017-11-29
  I mitten av november reste sex fastighetsstudenter från KTH till New York för att tävla i den största fastighetscasetävlingen i världen, Cornell International Real Estate Case Competition (CIRECC ), organiserad av Center for Real Estate Finance vid Cornell University.

 • Tuffa klimatmål ger nya livskvaliteter

  Publicerad 2017-11-29
  Nu ger forskare från KTH tillsammans med grafiska formgivare ut boken Vitiden. Den tar upp ett framtida samhälle där det gemensamma är det centrala, och energi är en högt värderad resurs. Bokens fokus ligger på att enkelt och lustfyllt förklara samt diskutera hur vi kan leva med bibehållen livskvalitet trots stränga klimatmål.

Till sidans topp