Teknikringen 10B Årets Fasad 2018

Publicerad 2018-03-20

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads nybyggnation Teknikringen 10B har tilldelats priset för Årets Fasad 2018. Den sex våningar höga byggnaden är ritad av AIX Arkitekter och stod klar för inflytt efter sommaren 2017. Här huserar bland andra två av skolans institutioner.

Teknikringen 10B

Arkitekt: AIX Arkitekter AB

Byggherre: Akademiska Hus

Utförare/Entreprenör: Zengun/Sehed Fasad AB

Byggnaden certificerades med Miljöbyggnad GULD av Sweden Green Building Council 2017 och blev då den tusende certifieringen i Sverige.

Bild: Akademiska Hus

Hyresgäster på Teknikringen 10B är Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) , Institutionen för fastigheter och byggande , KTH Vattencentrum  och det strategiska innovationsprogrammet ViableCities .

Priset Årets fasad är instiftat av SPEF- Branschföreningen för murat och putsat byggande och är byggbranschens stora pris för fasader. Syftet är att uppmärksamma snygga fasader på kvalitetsbyggnader. Nominerade byggander bedömdes utifrån tävlingens fyra bedömningskriterier: Gestaltning, hållbarhet/ekonomi, innovation och utförande/hantverk.

Teknikringen 10B utropades som årets vinnare på plats på Cirkus i Stockholm den 19 mars på Årets bygge-galan.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-03-20