Till innehåll på sidan

Grön BoStad Stockholm

Grön BoStad Stockholm kopplar samman, erbjuder rådgivning och sprider kunskap till aktörer inom hållbart stadsbyggande.

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Detta genom att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Grön BoStad Stockholms första projektperiod är avslutad. Projektet arbetar nu med att sammanställa och utvärdera resultat.

Läs mer: Grön BoStad Stockholm

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-03-10