Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grön BoStad Stockholm (2016-2020)

Projektet är avslutat.

Detta gjorde vi:

Grön BoStad Stockholm har bidragit till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Grön BoStad Stockholm arbetade under tre år med att hjälpa små- och mellanstora företag i Stockholmsregionens bostadssektor att utveckla grön teknik och hållbara lösningar, och få bättre tillgång till marknaden. Projektet har också finansierat och sammanställt forskning om BoStadsutveckling och drivit frågor om hållbar stadsutveckling på regional nivå.

Grön BoStad Stockholm har

  • utfört oberoende teknikverifiering för företag som arbetar med fönstersystem, låsteknik, stadsodling, partikelfilter, elbilsladdning och mycket mer.
  • skapat en öppen testbädd för gröna lösningar: Gröna Solberga som drivs av IVL och Stockholmshem.
  • tillsammans med HBV Allmännyttans inköpsfunktion utvecklat ett flexibelt inköpssystem för solenergi: SolDIS.
  • drivit beställarnätverk för att utveckla innovationsupphandling av hållbara lösningar.
  • skapat och medverkat på många arenor för att lyfta frågan om hållbar stadsutveckling: på Almedalsveckan, på Järvaveckan, i seminarieserier med beslutsfattare i Stockholmsregionen.
  • finansierat och spridit forskning om hållbara lösningar för BoStadssektorn.
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-12-20